Zawierzenia NMP

Zawierzenia już w najbliższą sobotę

W Maryjnym miesiącu, jakim jest październik, jeszcze gorliwiej przylgnijmy do serca Matki! Maryja jest ideałem kobiety, którą przedstawia nam wiara. Jest tym ideałem przez ścisłą jedność z Chrystusem. Prośmy Matkę Bożą, aby wprowadziła nas w tajemnicę tej jedności, pociągając za sobą ku Chrystusowi: “Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj”.
Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują wstawiennictwa Maryi! Możemy z ufnością zawierzyć Jej swoje trudne sprawy, zanurzając w Niepokalanym Sercu Maryi wszystko, co stanowi nasze życie. Serce Matki Bożej jest dla nas potężną ochroną i zwycięstwem nad wszelkim złem. Zapraszamy, by we wspólnocie wiary, na Mszy Świętej z zawierzeniem przeżyć spotkanie z miłosiernym Bogiem, doświadczyć żywego Kościoła, zawierzyć siebie i swoich bliskich Maryi.
Przyjdź i przyprowadź innych, by Matka Boża mogła działać i pomagać! Zapraszamy w sobotę, 2 października na godz. 17:00 do parafii św. Jacka i św. Doroty w Piotrkowie Trybunalskim.
Czy odpowiesz na zaproszenie Maryi i Jej Syna, Jezusa Chrystusa?

Uruchamiamy także, jak co miesiąc, skrzynkę intencji Zawierzenia. Jeśli chcecie z niej skorzystać, prosimy zostawiajcie swoje intencje TUTAJ. Wszystkie Wasze intencje polecać będziemy na najbliższym zawierzeniu (2 października) Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski.