SAKRAMENTY

Wykaz dokumentów potrzebnych do sakramentów świętych i katolickiego pogrzebu:

Chrzest

 • akt urodzenia dziecka (odpis)
 • wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców
 • dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, adres zamieszkania)
 • zaświadczenie z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

Chrzty w naszej parafii najczęściej mają miejsce w niedziele podczas Mszy Św. o godz. 11:30. Gdyby ten termin nie odpowiadał rodzicom dziecka, mogą oni zgłosić się do kancelarii parafialnej, aby ustalić inny termin chrztu.

Jeśli zgłaszany jest chrzest dziecka, którego rodzice mieszkają poza naszą parafią, należy dostarczyć pisemną zgodę na chrzest z danej parafii. Podobna sytuacja ma miejsce wtedy, gdy rodzice mieszkający na terenie naszej parafii chcą ochrzcić swoje dziecko poza nią – wówczas należy zgłosić się do kancelarii o wydanie stosownego pisemnego pozwolenia na taki chrzest.

Bierzmowanie

 • metryka chrztu
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie szkolnej lub ostatnie świadectwo katechizacji, w przypadku osób starszych – świadectwo ukończenia katechizacji szkolnej

I Komunia Święta

 • metryka chrztu dziecka

Małżeństwo

 • aktualne, tj. z datą do 3 miesięcy wstecz, metryki chrztu
 • dowody osobiste
 • ostatnie świadectwa katechizacji
 • świadectwa bierzmowania (fakt przyjęcia tego sakramentu może być odnotowany na metryce chrztu)
 • zaświadczenie o uczestnictwie w katechezie przedmałżeńskiej
 • zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne – tzw. ślub konkordatowy) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny. Zaświadczenie z USC jest ważne 6 miesięcy od daty wystawienia.

Pogrzeb katolicki

 • akt zgonu
 • zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala)
 • zgłoszenie pogrzebu wystawione przez kancelarię cmentarza (jeśli pogrzeb odbędzie się na cmentarzu w Piotrkowie Trybunalskim)
 • pisemne pozwolenie z parafii zamieszkania osoby zmarłej, jeśli nie należała ona do naszej parafii, a pogrzeb ma być prowadzony przez naszą parafię i odbyć się na cmentarzu w Piotrkowie Tryb.