DOTACJE

Dotacje na prace przy zabytkach

Na realizację prac przy budynku kościoła otrzymano następujące dotacje:

  • 2018 (wrzesień), Piotrków Trybunalski, kościół podominikański pw. św. Jacka i św. Doroty (XIV w.): Prace przy wzmocnieniu więźby dachowej – dofinansowano z budżetu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji
  • 2019, Piotrków Trybunalski, kościół podominikański pw. św. Jacka i św. Doroty (XIV w.): dotacja na wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa łódzkiego – inwestycja współfinansowana przez Samorząd Województwa Łódzkiego
  • 2021, Piotrków Trybunalski, kościół podominikański pw. św. Jacka i św. Doroty (XIV w.): wzmocnienie stropów nad zakrystią kościoła (I etap: elementy najbardziej zagrożone) – dofinansowano ze środków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  • 2021, Piotrków Trybunalski, kościół podominikański pw. św. Jacka i św. Doroty (XIV w.): Przestrzeń strychowa – wzmocnienie stropów – etap II – dofinansowano ze środków Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
  • 2021, Piotrków Trybunalski, kościół podominikański pw. św. Jacka i św. Doroty (XIV w.): wzmocnienie więźby dachowej – etap III – dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
  • 2021, Piotrków Trybunalski, kościół podominikański pw. św. Jacka i św. Doroty (XIV w.): wzmocnienie więźby dachowej – kontynuacja – zrealizowano przy pomocy finansowej Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

  • 2022, Piotrków Trybunalski, kościół podominikański pw. św. Jacka i św. Doroty (XIV w.): wzmocnienie więźby dachowej – etap V. Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 485 000,00. Zadanie obejmuje dokończenie wzmocnienia więźby dachowej nad nawą główną.

  • 2023, Piotrków Trybunalski, kościół pw. św. Jacka i Doroty (XIV w.): wzmocnienie więźby i prace przy pokryciu dachu – dofinansowano ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach programu „Ochrona zabytków” w kwocie 803 943,31 zł. Całkowita wartość zadania wynosi 824 151,94 zł. Zakres zadania obejmuje zarówno prace przy elementach konstrukcyjnych dachu nad nawą główną, jak i jego pokryciu.

Obsługę dotacji zapewnia ORDO sp. z o.o.