Aktualności,  Zawierzenia NMP

Erygowanie filii Bractwa NMP KKP

W niedzielę 6 lutego w naszej parafii odbyło się uroczyste erygowanie pierwszej w Polsce filii Bractwa NMP KKP. Głównym punktem wydarzenia była Eucharystia, której przewodniczył i podczas której homilię wygłosił opiekun duchowy Bractwa, ojciec dr Roman Wit OSPPE z Jasnej Góry.
Na Mszy Św. obecni byli również ks. kanonik Mariusz Jersak (proboszcz), ks. kanonik Franciszek Haber (senior), ks. Kamil Cudak (wikariusz parafii z Bogdanowa), starsza Bractwa Maria-Emanuel Dziemian, poczet sztandarowy oraz członkowie Bractwa z Piotrkowa Tryb., Płocka, Zgierza, Bogdanowa oraz Tomaszowa Mazowieckiego. Podczas homilii ojciec Roman przypomniał zgromadzonym w świątyni historię nadania tytułu Królowej i koronowania Matki Bożej oraz powstania naszego Bractwa Koronacyjnego w roku 1718. To wielkie dzieło, które stworzył Duch Święty, posługując się w reaktywacji starszą Bractwa Marią-Emanuel Dziemian. Ojciec mówił także o znaczeniu wspólnoty w życiu Kościoła oraz o potrzebnie aktywnego angażowania się członków Bractwa w życie wspólnot parafialnych, tam gdzie zostaną posłani, by Matka Boża była bardziej znana i kochana. Filia Bractwa NMPKKP jest wielkim darem dla mieszkańców Piotrkowa Trybunalskiego i okolic.
Ważnym momentem niedzielnej uroczystości było przekazanie w darze dla parafii nowego relikwiarza, w którym wystawione będą relikwie bł. kardynała Stefana Wyszyńskiego. Relikwiarz stanowi votum wdzięczności członków Bractwa z parafii św. Jacka i św. Doroty za dar beatyfikacji Prymasa Tysiąclecia. Na koniec Mszy Świętej przedstawiciele Bractwa wyrazili podziękowania ojcu opiekunowi, starszej Bractwa oraz ks. seniorowi i obecnemu proboszczowi za otwartość serca dla Maryi Królowej Polski na dzieło Zawierzenia NSM KKP.
Wspólnota członków Bractwa w Piotrkowie Tryb. od dłuższego czasu przygotowywała się do erygowania pierwszej fili tej organizacji. W modlitewnym skupieniu prosiliśmy Boga o godne przeżycie – w duchu wiary chrześcijańskiej – tego ważnego i historycznego wydarzenia dla całego Bractwa. Dziękujemy wszystkim za wsparcie modlitewne, dobre słowo, uśmiech i za przybycie na tą ważną uroczystość dla nas. Wielkie Bóg zapłać!

Małgorzata Bąbol