Aktualności

Życiorys Św. Ludwika Grignion de Montfort

“Każdy z nas powinien mieć jakiegoś świętego, z którym pozostawałby w zażyłej relacji, aby odczuwać jego bliskość poprzez modlitwę i wstawiennictwo, ale także po to, aby go naśladować. Chciałbym zaprosić Was do tego, abyście bardziej poznawali świętych, rozpoczynając od tego, którego imię nosicie. Bądźcie pewnie, że staną się oni dla Was dobrymi przewodnikami w tym, abyście jeszcze bardziej kochali Pana Jezusa. Będą też cenną pomocą dla wzrostu ludzkiego i chrześcijańskiego”. Benedykt XVI

Życiorys św. Ludwika Grignion de Montfort