• Aktualności,  Zawierzenia NMP

    Zawierzenia już w najbliższą sobotę

    W Maryjnym miesiącu, jakim jest październik, jeszcze gorliwiej przylgnijmy do serca Matki! Maryja jest ideałem kobiety, którą przedstawia nam wiara. Jest tym ideałem przez ścisłą jedność z Chrystusem. Prośmy Matkę Bożą, aby wprowadziła nas w tajemnicę tej jedności, pociągając za sobą ku Chrystusowi: „Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj”.Zapraszamy wszystkich, którzy potrzebują wstawiennictwa Maryi! Możemy z ufnością zawierzyć Jej swoje trudne sprawy, zanurzając w Niepokalanym Sercu Maryi wszystko, co stanowi nasze życie. Serce Matki Bożej jest dla nas potężną ochroną i zwycięstwem nad wszelkim złem. Zapraszamy, by we wspólnocie wiary, na Mszy Świętej z zawierzeniem przeżyć spotkanie z miłosiernym Bogiem, doświadczyć żywego Kościoła, zawierzyć siebie…

  • Aktualności

    Wprowadzenie nowego proboszcza

    Dziś na Mszy Św. o godz. 11:30 odbyło się wprowadzenie na urząd proboszcza naszej parafii ks. kan. Mariusza Jersaka. Zachęcamy do przeczytania relacji i obejrzenia zdjęć i filmu z dzisiejszej uroczystości – zobacz. Dziękujemy p. Karolinie Wojnie z „Dziennika Łódzkiego” za dokumentację fotograficzną z tego wydarzenia!