Aktualności

Zasady bezpieczeństwa sanitarnego

W związku z sytuacją sanitarną w naszym kraju, wprowadzone zostały ograniczenia liczby uczestników, którzy mogą uczestniczyć w nabożeństwach. W naszym kościele, jednorazowo może przebywać 47 osób.

Prosimy Was o przestrzeganie aktualnego limitu zgromadzeń religijnych, zachowanie dystansu społecznego, zakrywania ust i nosa, oraz dezynfekcję dłoni. Przy wejściu do kościoła wystawione są dozowniki z środkami do dezynfekcji rąk.