RACHUNEK SUMIENIA

Skonfrontuj się z własnymi grzechami, słabościami i pokusami.
Odnajdź drogę pojednania z Bogiem, ludźmi i samym sobą.
Pomódl się rachunkiem sumienia, który przygotuje Cię do owocnej spowiedzi.

Uspokój myśli.
Posłuchaj swojego oddechu.
Pozwól, aby twoje pragnienie oczyszczenia życia z wszelkiego grzechu i zła wypełniło twój umysł i serce.
Uświadom sobie, że stoisz w obecności Boga, twojego Ojca.
On jest teraz blisko, pragnie przebaczać ci grzechy, obdarzać cię swoim miłosierdziem, odnowić w tobie obraz Swojego Syna, Jezusa Chrystusa.

Grzech często rodzi się z naszej pychy, z ulegania pokusie, aby być jak Bóg i samemu ustanawiać, co jest dobre, a co złe.
Na początku tego przygotowania do spowiedzi poproś o łaskę pokornego serca:

Panie, moje serce się nie pyszni
i oczy moje nie są wyniosłe.
Nie gonię za tym, co wielkie,
albo co przerasta moje siły.
Przeciwnie: wprowadziłem ład
i spokój do mojej duszy.
Jak niemowlę u swej matki,
tak we mnie jest moja dusza
(Ps 131)