Aktualności

Dziękujemy za wolność

Koncert odbędzie się w niedzielę 10 października o godz. 19:00 w naszej parafii. Zapraszamy bardzo serdecznie!

“DZIĘKUJEMY ZA WOLNOŚĆ – KONCERTY RELIGIJNO-PATRIOTYCZNE” to projekt mający na celu pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej poświęcony uczestnikom ruchu partyzanckiego. Żołnierze Niezłomni byli patriotami, a spędzili najlepsze lata życia w polskich więzieniach, torturowani i poniżani. Zapłacili za swoje przywiązanie do Ojczyzny najwyższą cenę. Byli to żołnierze podziemia niepodległościowego, wywodzący się z Armii Krajowej i Narodowych Sił Zbrojnych, którzy od roku 1944 walczyli z wojskami sowieckimi i komunistycznym aparatem terroru o niepodległą Polskę. Naszym obowiązkiem patriotycznym jest przywracanie pamięci o zapomnianych bohaterach.

Nowatorstwo projektu polega na połączeniu koncertów religijno-patriotycznych z lekcją historii. Ich nadrzędnym celem jest pogłębienie wiedzy historycznej o Konspiracyjnym Wojsku Polskim działajacym na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i ziemi łódzkiej. Przybliżenie sylwetek Żołnierzy Wyklętych działajacych na tych terenach, rozbudzenie postaw patriotycznych, umożliwienie obcowania z historią w sposób niecodzienny, bo artystyczny. Organizacja koncertów to przede wszystkim utrwalanie wśród mieszkańców, dzieci i młodzieży takich postaw jak pamięć o historii, miłość i szacunek do Ojczyzny, własnej tożsamości narodowej. Jedną z najbardziej trafiających form nauki historii nie tylko dla młodych ludzi jest właśnie wspólne śpiewanie piosenek i pieśni patriotycznych.

Śpiew zawsze towarzyszył Polakom. Był to śpiew przed wielkimi bitwami ale też towarzyszył kultywowaniu naszej tożsamości narodowej. Śpiew liturgiczny też wielokrotnie wyrażał treści patriotyczne. Przypominanie tego wszystkiego, co w tych pieśniach jest zawarte, co wtedy towarzyszyło, co podnosiło na duchu, co zagrzewało do walki, co pozwalało przetrwać nawet najtrudniejsze chwile, co wreszcie – przez to, że te pieśni były śpiewane w języku polskim, podtrzymywało również tego ducha narodowego.

Podczas koncertów usłyszymy piękne piosenki i pieśni patriotyczne, które często pomagały przetrwać trudne chwile różnych zawieruch wojennych, które dotykały naszą Ojczyznę. Usłyszymy melodie, które były i są obecne w każdym domu i sercu. Melodie, które są znane wszystkim niezależnie od wieku i poglądów politycznych. Ta muzyka to nasze dziedzictwo zawarte w pieśniach i historia zapisana w słowach.