Aktualności

Droga Krzyżowa

Wielki Post to czas wyciszenia i szczególnego formowania sumienia. Będzie nas prowadzić przez poszczególne dni i etapy tej duchowej drogi aż do Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Droga krzyżowa i tajemnice bolesne w sposób szczególny przemawiają do naszych sumień.

Powstać po upadku, ofiarować cierpienia i upokorzenia. To za mnie i za każdego z nas oddał swoje życie Jezus, pozwalając się przybić do krzyża. Każdy dzień Wielkiego Postu ma dla nas swoje przesłanie.

Drogi Twe Panie to łaska i wierność!

Zadanie na ten czas to przebaczyć tym, którzy zawinili przeciw nam oraz prosić o przebaczenie i zadośćuczynić tym, których my skrzywdziliśmy.