2021

  • 2021 »
  • Akt oddania się w niewolę Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi