Lis
22
2016

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski

Sakrament Pokuty

Spowiedź drodzy bracia i siostry to coś więcej niż tylko wyznanie grzechów, dobrze przeżyta spowiedź to egzorcyzm, a więc uwolnienie od wszelkich wpływów zła, to możliwość zobaczenia siebie, stanu swojej duszy jakby w zwierciadle, którym jest nasz Pan. św. Ojciec Pio…

Dzień 13 PRZYGOTOWANIA

Kochani wczoraj zakończyliśmy I Okres „WYRZECZENIE SIĘ DUCHA ŚWIATA”. Od dziś piątek (17 listopada) rozpoczynamy Okres II, tydzień 1. „POZNANIE SAMEGO SIEBIE”. Trwamy z wami na modlitwie 🙂 AD IESUM PER MARIAM Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny, Cz. VIII, Rozdz. 1 [Ci, którzy chcą zawierzyć się Jezusowi przez Maryję] W pierwszym tygodniu […]

Zaproszenie na DZIEŃ SKUPIENIA Z MARYJĄ

Kochani zapraszamy Was w  sobotę 17 listopada do  naszej parafii na DZIEŃ SKUPIENIA z MARYJĄ przygotowujący nas do oddania  w niewolę miłości. 💙 To następny bardzo ważny element naszego przygotowania duszy do tego wzniosłego aktu. Będzie możliwość nabycia uroczystego Aktu Ofiarowania który będziemy składać w dniu zawierzenia. Dobrze taki akt przygotować sobie wcześniej przepisując na odwrocie […]

Dzień 12 PRZYGOTOWANIA

Dzień 12 przygotowania  💙 Z traktatu św. Ludwika de Montfort  ”   85 Powiedzmy więc śmiało za św. Bernardem, iż u samego Pośrednika potrzebujemy pośrednika i że jedynie Najświętsza Panna może spełnić to miłościwe posłannictwo. Przez Maryję Chrystus przyszedł do nas, my też mamy pójść do Niego przez Maryję101. Jeśli lękamy się iść wprost do Jezusa Chrystusa, […]

Dzień 11 PRZYGOTOWANIA

Dzień 11 przygotowania  💙 Z traktatu św. Ludwika de Montfort  ”   75. Idąc za odczuciami i przykładem świętych i wielu uczonych, można zatem zostać i nazywać się niewolnikiem z miłościNajświętszej Panny, by przez to stać się w sposób doskonalszy niewolnikiem Jezusa Chrystusa84. Najświętsza Maryja Dziewica jest drogą, którą posłużył się nasz Pan, by do nas przyjść; […]

Dzień skupienia z Maryją

Kochani  zapraszamy Was w sobotę 17 listopada do naszej parafii na DZIEŃ SKUPIENIA z MARYJĄ. W tym wyjątkowym czasie przygotowania do niewoli miłości Jezusa wg św. Ludwika de Montfort, Maryja Sama wybrała i zaplanowała dla swoich niewolników dzień skupienia, by bardziej mogła być poznana. Kochani odpowiedzmy Maryi na to zaproszenie. W trakcie trwania skupienia będzie […]

Dzień 10 PRZYGOTOWANIA

Dzień 10 przygotowania 💙 Z traktatu św. Ludwika de Montfort ”  70. Są trzy rodzaje niewoli: niewola naturalna, przymusowa i dobrowolna. Wszystkie stworzenia są w pewnym znaczeniu niewolnikami Boga, gdyż do Pana należy ziemia i to, co ją napełnia73.      W niewoli drugiego rodzaju znajdują się złe duchy i potępieni. Sprawiedliwi zaś i święci […]

Msza Święta 14 listopad

Maryja  jest kanałem tajemniczym, przez który płyną łagodnie a obficie bogactwa MIŁOSIERDZIA BOŻEGO 💙 KOCHANI dziś w środę 14 listopada zapraszamy  wszystkich uczestników przygotowujących się do oddania w Niewolę Miłości i uczestników duchowych na mszę świętą w intencji o dobre przeżycie i owoce tych rekolekcji o godz 18:00 przed mszą świętą godz 17:30 RÓŻANIEC (parafia […]

Dzień 9 PRZYGOTOWANIA

Dzień 9 przygotowania  💙 Z traktatu św. Ludwika de Montfort  ” 50. Bóg zatem pragnie Maryję, Arcydzieło rąk swoich, w owych czasach ostatecznych objawić i odsłonić: 1. Ponieważ sama ukrywała się na tym świecie i w swej głębokiej pokorze uniżała się bardziej niż proch, uzyskawszy u Pana Boga, u Apostołów i Ewangelistów to, że zamilczeli o […]

Dzień 8 PRZYGOTOWANIA

Dzień 8 przygotowania 💙 Z traktatu św. Ludwika de Montfort ” 49. Przez Maryję rozpoczęło się zbawienie świata i przez Maryję musi się ono dopełnić. Przy pierwszym przyjściu Jezusa Chrystusa Maryja prawie wcale się nie ukazywała, aby ludzie, którzy o osobie Jej Syna mało jeszcze wiedzieli, nie przywiązywali się do Niej zbyt ziemskim i przyrodzonym uczuciem, […]

Msze święte w intencji wszystkich Zawierzających się Matce Bożej Królowej Polski w naszej parafii

Chcemy poinformować wszystkich Czcicieli Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski a także tych którzy przychodzą i przyjeżdżają w pierwszą sobotę miesiąca do naszej parafii by zawierzyć się Jej Niepokalanemu Sercu, że w intencji Was wszystkich w każdą środę o godz 18:00 będą odprawiane msze święte w intencjach składanych przez Was  zawierzeń.  W ofierze Pana Jezusa przez wstawiennictwo Królowej Polski będziemy […]

Dzień 7 PRZYGOTOWANIA

Dzień 7 przygotowania 💙 Z traktatu św. Ludwika de Montfort   ” 44. Tylko Maryja znalazła łaskę u Boga32 bez pomocy innej ludzkiej istoty. Wszyscy, którzy po Maryi znaleźli łaskę u Boga, znaleźli ją jedynie przez Maryję i tylko przez Nią znajdą ją ci, którzy jeszcze przyjdą (św. Bonawentura). Maryja była pełna łaski, kiedy pozdrowił […]

Dzień 6 PRZYGOTOWANIA

Dzień 6 przygotowania  💙 Z traktatu św. Ludwika de Montfort  „30. Podobnie, jak w porządku naturalnym i cielesnym dziecko ma ojca i matkę, tak w porządku nadprzyrodzonym i duchowym mamy Ojca – Boga i Matkę – Maryję. Wszystkie prawdziwe dzieci Boże i wybrani mają Boga za Ojca, a Maryję za Matkę, a kto nie ma Maryi […]

Dzień 5 PRZYGOTOWANIA

Dzień 5 przygotowania 💙 Z traktatu św. Ludwika de Montfort „27. Ponieważ łaska doskonali naturę, a chwała łaskę, dlatego jest pewne, że Pan Jezus w niebie tak samo jest Synem Maryi, jak Nim był na ziemi. Przeto zachował On względem Niej uległość i posłuszeństwo najdoskonalszego Syna wobec najlepszej Matki. Wszakże we wspomnianej zależności nie wolno […]

Dzień 4 PRZYGOTOWANIA

Dzień 4 przygotowania 💙   Z traktatu św. Ludwika de Montfort  „23. Bóg Ojciec zebrał wszystkie wody i nazwał je morzem. Utworzył On też zbiornik wszystkich swoich łask i nazwał go Maryją. Bóg Najwyższy posiada skarbiec, składnicę bardzo bogatą, w której zamknął wszystko, co piękne, cenne, rzadkie i kosztowne, nawet własnego Syna. Tą przebogatą skarbnicą jest właśnie […]

Dzień 3 PRZYGOTOWANIA

Dzień 3 przygotowania  💙 Z traktatu św. Ludwika de Montfort  ” 2. Maryja prowadziła życie ukryte, dlatego przez Ducha Świętego i Kościół zwana jest Alma Mater: Matką ukrytą i tajemniczą. Pokora Jej była tak głęboka, że nie miało dla Niej większego powabu nic, jak tylko prowadzić życie ukryte przed samą sobą i przed wszelkim stworzeniem, aby […]

Dzień 2 PRZYGOTOWANIA

KOCHANI – pierwsza część (okres I) obejmuje 12 dni i ma na celu „pozbycie się ducha tego świata sprzecznego  z duchem Jezusa Chrystusa” Plan każdego dnia opiera się na prostym schemacie, który ma na celu skłonić nas do rozmyślań poprzez lekturę i modlitwę w atmosferze jedności z Chrystusem przez Maryję, z Maryją, w Maryi i […]

TOTUS TUUS wg św. Ludwika de Montfort

Kochani przed nami ważne dzieło – przygotowanie się do ofiarowania się w niewolę miłości Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi według św. Ludwika Marii Grignion de Montfort, które rozpoczniemy już 5 listopada  2018 r., a zakończymy 8 grudnia 2018 r. Mamy nadzieję, że Parafia św. Jacka i Doroty stała się również dla Was szczególnym miejscem spotkań z Maryją. Osoby, które […]

Pierwsza Sobota Miesiąca – Z A W I E R Z E N I E

Kochani, znacie taką Królową, która nieustannie schodzi ze swojego tronu, porzuca wszelkie słowa uwielbienia i staje przy nas, marnych i słabych, brudnych od grzechu i nieczystości, aby nas wspierać, aby nam pomagać, aby nas ratować? Dziś w pierwszą sobotę miesiąca sama Królowa staje przy nas, aby nas podnieść i pokazać Światło Światłości i Tego, który […]

7 grudnia pierwszy piątek miesiąca

Sakrament pokuty wymaga skupienia i modlitewnej refleksji. Poniżej  przykładowe rachunki sumienia polecane przez Bractwo Najświetszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, które pomogą właściwie przygotować się do pojednania z Panem Bogiem. ZOBACZ – Rachunki sumienia Dobra spowiedź, to przygotowana spowiedź

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA 

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi „Chciałam podzielić się świadectwem działania  łaski jaką została obdarzona moja najbliższa Rodzina i ja sama też po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi. Na Zawierzeniu byłam 2 kwietnia 2017. Jedną z moich intencji wypisanych w Akcie Zawierzenia była prośba o szczęśliwy i lekki poród dla mojej Siostry, która miała wyznaczony termin […]

Parafialna pielgrzymka do Ziemi Świętej „ŚLADAMI ODKUPICIELA”

Pielgrzymka do Ziemi Świętej jest jedyną w swoim rodzaju. To ziemia umiłowana i wybrana przez Boga. Ziemia, gdzie zrodziła się Ewangelia, w której tkwią korzenie naszej wiary. Nawiedzenie sanktuariów związanych z ziemskim życiem Jezusa, Maryi i Apostołów, to powrót do kolebki wiary chrześcijańskiej i rodzącego się Kościoła. To mozaika ludzi wyznających religię mojżeszową, muzułmańską i […]

Oddanie się w niewolę Maryi wg św. Ludwika Grignion de Montfort

Kochani prze nami  33 dni przygotowań do Poświęcenia Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi. Maryjne poświęcenie jest najlepszą drogą do pełnego zjednoczenia z Chrystusem!  Idea niewolnictwa Maryjnego jest wspaniała. Warto propagować z poświęceniem to oddanie w niewolę miłości, dlatego apostołujcie, mówiąc innym o tym nabożeństwie!  Oddać się w niewolę Maryi to oddać się w niewolę szczęściu. To zamieszkać w najbezpieczniejszym miejscu we wszechświecie. To […]

ABC…czym są Misje Świete w parafii?

Kochani przed nami wyjątkowy czas rekolekcji jakim są misje święte, dlatego chcemy Wam przybliżyć czym są i jak są ważne dla całej wspólnoty parafialnej. W naszej parafii będziemy je przeżywać w listopadzie będą one prowadzone przez ojców Jezuitów. Misje parafialne mają długą tradycję w Kościele katolickim, ale ich cel zawsze pozostawał taki sam – rozbudzić […]

Podsumowanie mszy świętej z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski

Kochani dziękujemy wszystkim którzy przybyli do naszej parafii by w ten sposób wyrazić swoją miłość wobec zatroskanej Matki. Każdy z Was z potrzeby serca, przybył do Matki Bożej by w Jej Niepokalanym Sercu złożyć swoje pragnienia i troski. Być przy Matce to być przy Jezusie, bo do Niego Ona nas prowadzi swoje dzieci czasem zagubione, […]

Pierwsza Sobota Miesiąca z Zawierzeniem NSMKKP

W miesiącu wrześniu jeszcze gorliwiej przylgnijmy do Serca Matki. Maryja jest ideałem kobiety, którą przedstawia nam wiara. Jest tym ideałem przez ścisłą jedność z Chrystusem. Prośmy Matkę Bożą aby wprowadziła nas w tajemnicę tej jedności, pociągając za sobą ku Chrystusowi❤️   Z Synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj Kochani zapraszamy wszystkich, którzy […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Moja dobra znajoma, którą zawierzam od jakiegoś czasu, powiedziała, że od momentu pierwszego zawierzenia jej trudne relacje są uzdrawiane. Dużo dzieje się w jej życiu i jest pewna, że to dzięki Maryi. Chwała Panu i Maryi!” Kochani  już w  sobotę 1 września możecie zawierzyć swoje sprawy Maryi, przyjdźcie  i […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi „Zawierzałam rozeznanie swojego miejsca w mojej wspólnocie. Ostatnie zdanie w akcie zawierzenia mówi, że „obieram św. Michała Archanioła za naszego patrona”… We wspólnocie  trafiłam do grupki, której patronem jest właśnie św. Michał Archanioł. Chwała Panu i Maryi!”🙂🙏   Kochani ❤️ już w  sobotę 1 września możecie zawierzyć swoje sprawy Maryi, […]

Zaproszenie na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Kochani niech na ten cały pracujący tydzień Maryja okryje Was swoim płaszczem bezpieczeństwa, wyprasza pokój i uczy jak przyjmować Ducha Świętego w obfitości. Życzymy Wam pięknego poniedziałku, który będzie zwiastunem dobrze przeżytego, Bożego tygodnia. A już w sobotę 1 września zapraszamy na zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, by oddać następny miesiąc najlepszej Matce, bo Maryja pełna […]

Jak zostać Niewolnikiem Maryi

PRAGNIESZ NIEBA? Zapraszamy na drogę do świętości prowadzącą DO JEZUSA PRZEZ MARYJĘ. W listopadzie rozpoczniemy kolejną edycję 33-dniowych przygotowań przed złożeniem lub odnowieniem Aktu Ofiarowania Panu Jezusowi przez Niepokalane Serce Maryi Rozpoczęliśmy zapisy na kolejne przygotowanie wg TRAKTATU św. Ludwika de Montfort prowadzone przez Duchowych Niewolników Maryi w Parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. by oddać się Jezusowi […]

Pożegnanie księdza Łukasza dnia 17 sierpnia na mszy świętej odpustowej o godz 18:00, podczas której Ks Łukasz wygłosi homilię  ❤️❤️❤️ Ksiadz Łukasz w sposób szczególny zdobył serca parafian dając przykład ciągłego zaangażowania i troski zbliżając wiernych do Boga a przede wszystkim swojego oddania i choć nieraz było ciężko nigdy nie zrezygnował  z wypełnienia swojej misji. […]

40 godzinne nabożeństwo, święty czas dla parafii

Kochani już w czwartek 16 sierpnia rozpoczynamy w naszej parafii z racji przygotowania do odpustu 40 – godzinne nabożeństwo, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu przez trzy dni w środę, czwartek i w pątek. Już w środę 15 sierpnia zapraszamy o godz. 17:30 na Różaniec rodziców przed Najświętszym  Sakramentem, a w czwartek 16 Sierpnia od 8:00 do […]

STEFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Prosiłam Maryję o błogosławieństwo finansowe dla rodziny mojego brata i dla mojej mamy i Maryja wysłuchała. Chwała Panu!” 🙂 Kochani ❤️ już w  sobotę 4 sierpnia  możecie zawierzyć swoje sprawy Maryi, przyjdźcie  i powiedzcie  innym o takiej możliwości, rozpoczynamy różańcem wynagradzającym od godz 17:00

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

W naszej  „STREFIE ŚWIADECTW ZAWIERZENIA” polecamy świadectwo owoców zawierzenia Maryi  miasta Siemianowic Śląskich, ktorego dokonał prezydent Rafał Piech w 2015 roku. 

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi 4 sierpnia

Bóg wybiera drogi najbezpieczniejsze i najprostsze. Taką drogą Jego przyjścia na świat stała się Maryja. Ona jest najpewniejszą drogą Jezusa do nas! Tak jest w Nazarecie i Betlejem, na Golgocie i w Wieczerniku Pięćdziesiątnicy. Tak jest teraz na Jasnej Górze, Bóg wybrał sobie drogę przez SERCE MARYI . Nie ma więc co szukać innych dróg, […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Wyjątkowym gościem czasu świadectw był Rafał Piech – prezydent miasta Siemianowice Śląskie, który opowiedział na ostatnim zawierzeniu o owocach oddania miasta w ręce Maryi Królowej Polski. Oto treść jego świadectwa. Siemianowice Śląskie liczą prawie 65 tys. mieszkańców i jest miastem powiatowym. Jest to miasto w sercu śląskiej aglomeracji. Każde miasto ma osobę odpowiedzialną… W Siemianowicach taką Osobą jest Maryja. […]

Pielgrzymka do Medjugorje „FESTIWAL MŁODYCH”

KOCHANI ! Miliony ludzi z całego świata każdego roku przybywa do Medjugorje w Bośni i Hercegowinie, najbardziej znanej wioski na świecie, przez wielu określanej jako duchowe centrum świata, a centrum wioski stanowi dla wszystkich kościół parafialny św. Jakuba patrona pielgrzymów. Wzmożony ruch pielgrzymkowy trwa od maja do października. już w tym miesiącu na przełomie lipiec/sierpień […]

Strefa świadectw Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

Opowiedz o tym, co w twoim życiu uczyniła Maryja – „Strefa świadectw Zawierzenia” Kochani zachęcamy, by przesyłać mailem, w plikach audio lub video, refleksje dotyczące naszych zawierzeń  NIEPOKALANEMU SERCU MARYI KRÓLOWEJ POLSKI  i otrzymanych za Jej wstawiennictwem łask. Świadectwa publikowane będą na naszej stronie internetowej w zakładce >>ZAWIERZENIA<<  Najlepszym sposobem wychwalania Boga jest rozgłaszanie Jego cudów. Podziel się tym, co […]

STEFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Moja dobra znajoma, którą zawierzam od jakiegoś czasu, powiedziała, że od momentu pierwszego zawierzenia jej trudne relacje są uzdrawiane. Dużo dzieje się w jej życiu i jest pewna, że to dzięki Maryi. Chwała Panu i Maryi!” Kochani ❤️ już w  sobotę 7 lipca możecie zawierzyć swoje sprawy Maryi, przyjdźcie  […]

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi – 7 LIPCA

Bądź z Maryją w Pierwszą Sobotę, tak jak prosiła w Fatimie, pocieszaj Jej smutne Serce, a potem zawierz Maryi swoje życie, pracę, troski i radości aby mogła Ci pomagać i prowadzić do bliskości z Bogiem.  Jezus w objawieniach w Erd powiedział: Maryja w dzisiejszym świecie jest dla was tym, czym Arka Noego była dla Noego. […]

W sobotę 30 czerwca po wieczornej mszy świętej około godz 19:00 w kościele Najświetszego Serca Jezusa zapraszamy na KONFERENCJĘ wraz z świadectwami przygotowującą nasz Dekanat  do zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Korony Polski .  Spotkanie poprowadzi  Pani Maria-Emanuel Dziemian  Starsza Bractwa. Spotkanie jest skierowane do wszystkich .

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Akt Zawierzenia Miasta Jasnogórskiej Matce Sochaczew Anno Domini 2017 Wpisując się w wielowiekową tradycję Polskiego Narodu, który w szczególnych momentach oddawał się pod opiekę swojej Matce i Królowej, idąc za przykładem króla Polski Jana Kazimierza, Sługi Bożego Stefana kardynała Wyszyńskiego oraz Świętego Jana Pawła II, Jako Burmistrz Miasta, w obliczu Twojego Cudownego Obrazu, zawierzam Tobie […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Akt Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi, Królowej Polski Powiatu Tomaszowskiego złożono w sobotę, 7 maja na Jasnej Górze. Do sanktuarium przybyli samorządowcy powiatu tomaszowskiego, reprezentujący Zarząd Powiatu i Radę Powiatu, prezydent miasta Tomaszowa Mazowieckiego Marcin Witko oraz mieszkańcy powiatu, łącznie ponad 300 osób. „Radni reprezentujący społeczeństwo naszego powiatu w miesiącu marcu wyrazili stanowisko na sesji podejmując […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

„Byłam na Zawierzeniu dwa razy. W kwietniu i sierpniu. Gdybym miała powiedzieć jak działa Zawierzenie: Pakujesz strach ból lęk, trudnych ludzi, trudne relacje, choroby w walizkę, lub plecak i zostawiasz u Matki Bożej. Zostawiasz bo sam jesteś bezsilna, bezsilny. Nie masz już pomysłu co zrobić, jak ruszyć z miejsca, jak żyć. Zostawiasz to a Matka […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Chciałam podzielić się swoją historią, która jest bolesna i niesamowita i cudowna 💙 Przed nawróceniem miałam założoną po porodzie wkładkę domaciczną. Z powodu powikłań z nią związanych doszło do ciężkiego uszkodzenia szyjki macicy, miałam trzykrotnie ogromne krwotoki, ostatecznie operację ratującą życie i transfuzję, która realnie mi to życie uratowała. Po tych doświadczeniach nastąpił mój zwrot […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Na zawierzenie w marcu przyszłam z myślą o powierzeniu Matce Bożej poszukiwania partnera na zbliżające się wesele koleżanki. Miałam z tym problem, bo termin do wesela był już niedługi (pozostało niespełna 2 tygodnie) a wesele miało odbyć się s Warszawie. Poprosiłam Matkę Bożą by zajęła się tą sprawą – […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi 💙 „Pierwszy raz na zawierzeniu byłam w czerwcu 2017 r., w kwietniu byłam po raz dziewiąty. Zawierzałam wiele spraw i wiele osób. Dużo dobra spotkało mnie przez ten czas. Na pierwszym zawierzeniu powierzyłam Maryi m.in. moje zdrowie, szczególnie problemy z biodrem. Byłam już umówiona z lekarzem na zastrzyk sterydowy, […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Ogólnopolskie Rekolekcje dla osób stanu wolnego poszukujących męża lub żony odbyły sięw dniach 16 -17 czerwca na Jasnej Górze. Rekolekcje, które prowadził znany kaznodzieja i rekolekcjonista ks. Piotr Pawlukiewicz, przebiegają pod hasłem „NAZWAŁ RZECZ PO IMIENIU”. Przybyło ok. 600 osób z całej Polski. Organizatorem rekolekcji była grupa Niespokojnych Nadzieją, działająca przy Bractwie NMPKKP. W programie rekolekcji […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Korony Polski „Na zawierzeniu byłam 3 razy, Maryja uprosiła mi wiele łask. Odkąd zawierzyłam jej wstawiennictwo w moich sprawach to „dzieje” się w moim życiu, począwszy od zmiany pracy po wiele uproszonych łask dla moich znajomych. Mogłabym tu wyliczać i wyliczać co się stało. To czym chciałbym się […]

Polecamy dobrą książkę na wakacje

TOTUS TUUS to droga wskazana przez XVIII-wiecznego bretońskiego mistyka, Ludwika Marię Grignion de Montforta. Według Jego nauki człowiekiem TOTUS TUUS staje się ten, kto w pełni świadomie, z Miłości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń odda się Chrystusowi przez Maryję. Taki człowiek otrzymuje największy skarb: Matkę Bożą jako własność. W takim stopniu, w jakim oddajemy się Maryi, […]

Pielgrzymka do Medjugorje „FESIWAL MŁODYCH”

Kochani w ramach pielgrzymowania zaplanujmy nasze aktywności na ten rok tak aby np. odwiedzić Medjugorje i Matkę Bożą Królową Pokoju. W tym roku grupa zawierzeniowa Bractwa NMKKP organizuje pielgrzymkę na FESTIWAL MŁODYCH do Medjugorje. Warto pomyśleć i przygotować się na udział w takim wyjeździe. To dobry czas i pomysł na wspaniały urlop razem z Matką […]

Podsumowanie Z A W I E R Z E N I A NIEPOKALANEMU SERCU MARYI

Za nami  pierwsza sobota miesiąca – w tym szczególnym dniu zgromadziliśmy się w naszej parafii by wpatrywać się w Niepokalane Serce Maryi i „wyciągać z Niego” raniące kolce grzechów ludzkich, tak jak prosiła Maryja poprzez s. Łucję. Mogliśmy także w tym dniu zawierzyć się Maryi Królowej Polski – swoje różne sprawy z którymi nie możemy […]

Z A W I E R Z E N I E NIEPOKALANEMU SERCU MARYI KRÓLOWEJ POLSKI

Genialna obecności Maryi w Biblii to nie wszystko. Ona jest ciągle obecna w Kościele. Czy znasz ją jako cudowną Matkę z Gwadelupy albo z Częstochowy, albo z Lourdes,.. to ciągle ta sama Maryja. Nie da się opowiedzieć ile łask zostało przez jej wstawiennictwo wyproszonych. Jest obecna w Kościele od samego początku, opiekuje się, czuwa, najlepiej […]

Akt Oddania się w niewolę Jezusowi Chrystusowi przez ręce Maryi.

W uroczystość Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny wiele dzieci Maryi na całym świecie otrzymało łaskę wspólnego zamieszkania na wieki w Sercu Niepokalanie Poczętej 💙💙💙 W Parafii św. Jacka i Doroty blisko 30 osób otrzymało łaskę spotkania w tajemnicy ćwiczeń duchowych oraz w „świętej niewoli miłości”, którą św. Ludwik nazwał prawdziwym nabożeństwem do Maryi. Otrzymaliśmy 33 dni […]

PODSUMOWANIE DNIA SKUPIENIA Z MARYJĄ

ZA NAMI DZIEŃ SKUPIENIA Z MARYJĄ , TO BYŁ BŁOGOSŁAWIONY CZAS ŁASKI PANA BOGA Dziękujemy  Panu Bogu, dziękujemy Maryi , ojcu Grzegorzowi Krzyżostaniak, kapłanom i oczywiście Wam którzy przybywaliście do naszej parafii aby tu wspólnie razem z nami modlić się i przez wstawiennictwo Matki wypraszać łaski u Pana Boga. Wszystkim za wszystko składamy serdeczne Bóg […]

Dzień Matki 26 maj pamiętajmy o swoich mamach

Wprawdzie przestrzeń kalendarzowego roku zawiera wiele okazji do  wdzięczności, niemniej niech dzisiejszy Dzień Matki staje się dla każdego chwilą, by życzeniami i modlitwą podziękować Bogu za dar dobrego serca Mamy. Wszystkim Mamom, z okazji Ich święta, pragniemy złożyć najlepsze i najserdeczniejsze życzenia wszelkiego Dobra, Bożego błogosławieństwa i codziennej opieki najlepszej z Matek. Niech dary Zdrowia, […]

W Dzień Matki – Dzień Skupienia z Maryją u św. Jacka

Kochani Czciciele Matki Bożej w  maju 26 zapraszamy wszystkich NIEWOLNIKÓW MARYI, tych którzy się przygotowują do swojej konsekracji i tych którzy rozważają podjęcie decyzji zostania niewolnikiem miłości Jezusa przez Maryję na dzień skupienia maryjnego,  które poprowadzi ojciec Grzegorz Oblat  Niepokalanej w dniu 26 maja w naszej parafii 💙 Dzielmy się tą informacja z innymi 

Zapis konferencji Ks Piotra Glas z Forum 2018 w Szczecinie

O prawdziwych znakach działania Ducha Św. w duszy – ks. Piotr Glas

Jak się modlić o uzdrowienie, by nie odrzucić Chrystusa ukrzyżowanego? – ks. Piotr Glas

Zaproszenie na rekolekcje w Bractwie NMPKKP

Przekazujemy zaproszenie na rekolekcje w Bractwie NMPKKP na Jasnej Górze u stóp Maryi, które prowadzi charyzmatyczny kapłan Enrique Porcu przełożony wspólnoty Przymierze Miłosierdzia który prowadził modlitwę podczas Wielkiej Pokuty w 2016 r. Zapisy na stronie www.avemaria.pl

Podsumowanie zawierzenia NSMKKP 5 maj

Kochani dziękujemy wszystkim którzy 5 maja przybyli do naszej parafii by w ten sposób wyrazić swoją miłość wobec zatroskanej Matki. Każdy z Was z potrzeby serca, przybył do Matki Bożej by w Jej Niepokalanym Sercu złożyć swoje pragnienia i troski. Być przy Matce to być przy Jezusie, bo do Niego Ona nas prowadzi swoje dzieci […]

Msza święta z zawierzeniem 5 maja

Matko Królowo Polski, otul swym macierzyńskim płaszczem tych, którym ciężko, którzy cierpią w szpitalach, w opuszczeniu, którzy nie mają pracy. Pociesz tych, którzy stracili nadzieję. Niech Twoje ramiona będą niczym dźwignia do nieba. Maryjo pomóż nam odnajdywać drogę do Boga, formuj nasze serca by stawały się otwarte na Boże natchnienia. Ucz nas zawierzenia prostego i […]

PODSUMOWANIE ZAWIERZENIA

Kochani dziękujemy wszystkim którzy przybyli do naszej parafii by w ten sposób wyrazić swoją miłość wobec zatroskanej Matki. Każdy z Was z potrzeby serca, przybył do Matki Bożej by w Jej Niepokalanym Sercu złożyć swoje pragnienia i troski.  Maryjo Matko dziękujemy Ci za Twoją miłość i za Twoją matczyną cierpliwość… prowadź nas do Syna nieustannie. […]

Moc zawierzenia-zapraszamy 7 kwietnia

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski – 7 kwietnia

Maryja Królowa Polski, która króluje na Jasnej Górze jest dla nas symbolem pewnego zwycięstwa, jakiego mogą oczekiwać Ci, którzy w każdą pierwsza sobotę miesiąca oddają się Jej w opiekę. Maryja mówi do nas – uciekajcie się do mnie, spoglądajcie na mnie i nabierzcie odwagi. Ucieczka do Maryi jest najpewniejszym środkiem pokonania wszelkich przeszkód i ataków […]

Strefa Świadectw Zawierzenia – 3 marzec 2018

Zawierz się Maryi już w kwietniu możesz zawierzyć swoje sprawy Matce Bożej, przyjdź i powiedz innym o takiej możliwości, rozpoczynamy różańcem wynagradzającym od godz 17:00 Zapraszamy 7 kwietnia do naszej parafii św. Jacka i Doroty

Strefa Świadectw Zawierzenia – 3 luty 2018

Zawierz się Maryi już w kwietniu możesz zawierzyć swoje sprawy Matce Bożej, przyjdź i powiedz innym o takiej możliwości, rozpoczynamy różańcem wynagradzającym od godz 17:00 Zapraszamy 7 kwietnia do naszej parafii św. Jacka i Doroty

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi ” Chcielismy podzielić sie z Wami Mocą Zawierzeń Niepokalanemu Sercu Maryi jakich doświadczylismy. Mianowicie w zeszłym roku zimą zawierzylismy Maryi wyjazd do Medjugorje. Mieliśmy ogromne pragnienie w sercu, aby w wakacje tam pojechać z całą rodziną. Niestety w swoich planach nie mieliśmy na to pieniędzy. Postanowiliśmy w jedności małżeńskiej […]

Oddanie się w Niewolę Miłości „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję”

Kochani w kwietniu poraz kolejny chcemy zaproponować Wam oddanie się w niewolę miłości „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” po uprzednim przygotowaniu wg ponizszego Traktatu św. Ludwika Grignion de Montfort Kolejne  przygotowania w Parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. rozpoczniemy 28 kwietnia, by uroczyście złożyć: Akt Ofiarowania siebie Bogu przez Maryję w dniu 31 […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi „Moi rodzice żyli daleko od kościoła od bardzo dawna, myślę, że nawet ok. 20 lat. Nie chodzili na mszę, w kościele pojawiali się jedynie z okazji święcenia pokarmów lub uroczystości rodzinnych. Oczywiście deklarowali się jako wierzące osoby, ale zdecydowanie mieli własną filozofię i niewiele miało to wspólnego z życiem […]

Droga krzyżowa w Wielkim Tygodniu

Wielkim Tygodniu warto rozważyć mękę Pana Jezusa w nabożeństwie drogi krzyżowej. Dziś w wielką środę polecamy Wam to nabożeństwo, które prowadzi ojciec Albert Szustak OSPPE

Polecamy rekolekcje z abp. Grzegorzem Rysiem. Dzień 2

Polecamy rekolekcje z abp. Grzegorzem Rysiem. Dzień 1

Oddanie się w Niewolę Miłości „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję”

Kochani w kwietniu poraz kolejny chcemy zaproponować Wam oddanie się w niewolę miłości „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” po uprzednim przygotowaniu wg ponizszego Traktatu św. Ludwika Grignion de Montfort Kolejne  przygotowania w Parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. rozpoczniemy 28 kwietnia, by uroczyście złożyć: Akt Ofiarowania siebie Bogu przez Maryję w dniu 31 […]

Rekolekcje Wielkopostne 18-19-20.03.2018

Zapraszamy do udziału w rekolekcjach wielkopostnych w naszej parafii. Czas rekolekcji stanowi szczególną sposobność do zatrzymania się w biegu codzienności i refleksji nad swoim życiem. W okresie Wielkiego Postu uczestnicząc w rekolekcjach na modlitwie i rozważaniu słowa Bożego, w duchowy sposób łączymy się z Chrystusem trwającym na pustyni w głębokim zjednoczeniu z Ojcem.

Generalne sprzątanie naszego kościoła przed świętami

Przykazania kościelne są zaproszeniem do współodpowiedzialności za Kościół. Zachęcają także do dbania o dobro i piękno kościoła.   Kochani w związku z zbliżającymi się świętami wielkanocnymi zapraszamy wszystkich dla których dbałość o nasz dom Boży jest priorytetem. Potrzebujemy każdej chętnej dłoni , która w współpracy ze szczotką, odkurzaczem i wodą rozprawi się z kurzem.Wzorem ubiegłych […]

Zaproszenie na Adorację 10 marca „TY UDZIELASZ PRZEBACZENIA”

Wspólnota Bractwa NMPKKP w ramach modlitwy „24h dla Pana” w Kościele Akademickim Panien Dominikanek p.w. Matki Bożej Śnieżnej będzie prowadzić czuwanie modlitewne przed Najświętszym  Sakramentem 10 marca od godz 12:00 do godz. 13:00, w związku z tym zapraszamy  do włączenia się   w tą modlitwę, znajdźcie czas, przyjdźcie by razem z nami oddać Panu jedną godzinę […]

Podsumowanie Zawierzenia NSMKKP

Za nami kolejne Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi w szczególnym okresie Wielkiego Postu – czasu pokuty, refleksji, nawrócenia i modlitwy do czego zachęcała nas nasza Matka Boża. Dziękujemy serdecznie Wam wszystkim, że przyszliście do Maryi by razem z Nią uczyć się miłości do Chrystusa Ukrzyżowanego … Jak to pięknie z Matką trwać przy Zbawicielu Świata – […]

Zawierzenie NSMKKP „Szkoła Miłości”Maryi

Za kilka dni już pierwsza sobota miesiąca 3 marca spotkanie z Matką w Jej „Szkole Miłości” – dzień wynagrodzenia Maryi za grzechy własne, ale również innych ludzi bo wielu jest tych, którzy ranią Jej Serce Matki, a mało tych, którzy chcą wynagradzać za grzechy – to dobra okazja aby się wspólnie spotkać na modlitwie i […]

W Wielkim Poście zapraszamy na Zawierzenie NSMKKP w sobotę 3 marca godz 17:00

Maryja miała odwagę zaufać Bogu, powierzając Mu wszystkie swoje sprawy. Kochani bierzmy przykład z tej odwagi, a w tym pomoże nam Maryja, która w pełni poznała smak Nieba i przeszła całą drogę prowadzącą ku Bogu. Matka Boża nasza Królowa Polski chce nam nieustannie pomagać bo Ona zna nasze życie lepiej niż my sami, wsłuchuje się […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

„Mam 31 lat i jestem dzieckiem oddanym Matce Bożej. Moja mama nie mogła utrzymać ciąży i w tej trudnej sytuacji  napisała karteczkę do Matki Bożej z prośbą o potomstwo i zostawiła ją u Maryi Królowej Polski na Jasnej Górze. Po tym zawierzeniu urodziłam się ja i moje młodsze siostry. Zawsze czułam, że nie mam relacji z Matką Bożą. Gdy jednak sama […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Siemianowice Śląskie – to kolejne miasto Maryi. Czyżby nadszedł czas na nasze miasto ?? Kochani warto zachęcać włodarzy naszego miasta do tego kroku !!! W strefie świadectw zawierzenia dzielimy się swiadectwem zawierzenia samorządu i władz miasta Siemianowice Sląskie „….Uroczystego aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi dokonał 8 grudnia 2015 roku prezydent Rafał Piech. Niebo odpowiedziało na […]

Strefa Świadectw Zawierzenia

Siemianowice Śląskie – to kolejne miasto Maryi. Czyżby nadszedł czas na nasze miasto ??  Kochani warto zachęcać włodarzy naszego miasta do tego kroku !!!  W strefie świadectw zawierzenia dzielimy się  swiadectwem zawierzenia samorządu i władz miasta Siemianowice Sląskie „….Uroczystego aktu zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi dokonał 8 grudnia 2015 roku prezydent Rafał Piech. Niebo odpowiedziało na […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Najlepszym sposobem wychwalania Boga jest rozgłaszanie Jego cudów. Podziel się tym, co Maryja Królowa Polski uczyniła w Twoim życiu, jakiej łaski przez Jej pośrednictwo doznałeś. Strefa świadectw­ to inicjatywa, która ma na celu opowiadanie wielkich dzieł Bożych dokonanych przez wstawiennictwo Matki Bożej Jasnogórskiej. Kochani dzielmy się swoim doświadczeniem działania Maryi w swoim życiu! Zapraszamy do […]

Podsumowanie zawierzenia NSMKKP

Za nami pierwsza sobota miesiąca – w tym szczególnym dniu zgromadziliśmy się w naszej parafii by wpatrywać się w Niepokalane Serce Maryi i „wyciągać z Niego” raniące kolce grzechów ludzkich, tak jak prosiła Maryja poprzez s. Łucję. Mogliśmy także w tym dniu zawierzyć się Maryi Królowej Polski – swoje różne sprawy z którymi nie możemy […]

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski dnia 3 luty 2018 godz.17:00

Zawierzenie NSMKP sobota 3 luty 2018

Pierwsza sobota to dzień, który Matka Boża sobie szczegolnie upodobała. W tym dniu Jej Niepokalale Serce jest otwarte dla każdego, by mogło zatryumfować w naszym życiu. ❤️Przychodzimy do  Maryi  w kazdą pierwszą sobotę i 3 lutego chciejmy być obecni by w tym dniu zanurzyć się w  miłosiernej, ufnej przestrzeni Tego Niepokalanego Serca. Kochani patrząc na cudowną […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

W styczniu 2017 zawierzyłam znajome małżeństwo, które wiele lat oczekiwało na potomstwo. W marcu dowiedziałam się, że koleżanka jest w stanie błogosławionym. Przekonałam się ze Maryja obejmuje również te osoby, które my polecamy na zawierzeniach i to, ze Matka Boża najszybciej odpowiada na prośby o dar potomstwa.Chwała Panu Jezusowi i Maryi Chcesz zawierzyć swoje sprawy […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Kochani! Mamy oficjalne PIERWSZE MAŁŻEŃSTWO, które składało swoje świadectwo w naszej Strefie Świadectw Zawierzenia W lipcu zeszłego roku pisaliśmy o tych cudownych osobach: Paulinie i Leszku. Leszek, „odnalazł” Paulinę kilka tygodni po tym, jak zawierzył „tę” sprawę Matce Bożej, a w ostatni weekend ta sympatyczna para wzięła ślub!!! Gratulujemy!!! ❤ Paulinko, Leszku! Z tej okazji […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

„Byłam na Zawierzeniu dwa razy. W kwietniu i sierpniu. Gdybym miała powiedzieć jak działa Zawierzenie: Pakujesz strach ból lęk, trudnych ludzi, trudne relacje, choroby w walizkę, lub plecak i zostawiasz u Matki Bożej. Zostawiasz bo sam jesteś bezsilna, bezsilny. Nie masz już pomysłu co zrobić, jak ruszyć z miejsca, jak żyć. Zostawiasz to a Matka […]

Pamiętajmy o podziękowaniu za otrzymane łaski

Najlepszym sposobem wychwalania Boga jest rozgłaszanie Jego cudów. Podziel się tym, co Maryja Królowa Polski uczyniła w Twoim życiu, jakiej łaski przez Jej pośrednictwo doznałeś. Strefa świadectw­ to inicjatywa, która ma na celu opowiadanie wielkich dzieł Bożych dokonanych przez wstawiennictwo Matki Bożej  Królowej Korony Polski na Mszach Zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu.  Zapraszamy do otwartości i […]

Oddanie się w niewolę miłości „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję”

Kochani w kwietniu poraz kolejny chcemy zaproponować Wam oddanie się w niewolę miłości „Jedynemu Bogu przez Niepokalaną Maryję” po uprzednim przygotowaniu w 33 dniowych rekolekcjach. Kolejne 33 dniowe przygotowania w Parafii św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. rozpoczniemy 28 kwietnia, by uroczyście złożyć: Akt Ofiarowania siebie Bogu przez Maryję w dniu 31 maja 2018 […]

Podsumowanie zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

Z Maryją wkroczyliśmy w Nowy 2018 Rok i z ufnością zawierzyliśmy Jej wszystkie nasze sprawy. Matka Boża Królowa Polski zaprosiła w ubiegłą sobotę każdego z nas, byśmy „przytulili” się do Jej Niepokalanego Serca by z Nią rozpocząć ten Nowy Rok. Kochani zapraszamy na najbliższe zawierzenie 3 lutego początek nabożeństwa godz 17:00, pozwólmy Maryi poprowadzić się […]

Nowy Rok z Maryją w Zawierzeniu

Rozpoczęliśmy Nowy Rok 2018 – jaki on będzie nie wiemy – ale gdy będziemy w komunii z Jezusem Chrystusem i Jego i naszą Matką – możemy być spokojni. W naszej parafii św. Jacka i Doroty kontynuujemy nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca – najbliższe już 6 stycznia w Święto Trzech Króli, początek jak zawsze godzina 17.00 – […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Moi rodzice żyli daleko od kościoła od bardzo dawna, myślę, że nawet ok. 20 lat. Nie chodzili na mszę, w kościele pojawiali się jedynie z okazji święcenia pokarmów lub uroczystości rodzinnych. Oczywiście deklarowali się jako wierzące osoby, ale zdecydowanie mieli własną filozofię i niewiele miało to wspólnego z życiem […]

Podsumowanie Spotkania Sylwestrowego

Chrześcijanin to człowiek pełen radości, dlatego powinien wchodzić w Nowy Rok z entuzjazmem 😀Sylwestrowa noc może być świetną zabawą ze znajomymi, ale także z Panem Bogiem. W naszej parafii grupa zawierzeniowa NSMKKP poraz drugi zorganizowała spotkanie sylwestrowe o charakterze chrześcijańskim. Impreza oprócz toastowego szampana była całkowicie bezalkoholowa. Na balu bawiło się 40 osób,które dały świadectwo ze […]

Msza Święta 31 grudnia 2017

Zapraszany wszystkich parafian, gości oraz sympatyków naszej parafii na mszę świętą w Noc Sylwestrową  31 grudnia o godz 24:00

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: Miałam wielką trudność by napisać to świadectwo, ale coś mi podpowiadało bym sie tym podzieliła z innymi wiec poszłam za tym głosem. Od prawie pięciu lat nie moglam do końca wybaczyć jednej osobie, która kłamie manipuluje i robi nie ciekawe sytuacje . Modliłam sie za nia juz tyle razy […]

Zaproszenie na zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

Kochani Nowy Rok zacznijmy z Bogiem, z Maryją, Królową naszych serc i rodzin, całej Polski i całego świata!Otrzymujemy tak wiele przez wstawiennictwo i zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi dlatego winniśmy Matce Bożej i Panu Jezusowi naszą miłość i wdzięczność za dobro jakiego doświadczamy. Styczeń niesie w swoich datach wiele pięknych świąt, uroczystości i chwil. Poczynając od […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po zawierzeniu NSNMKKP „Chciałabym podzielić się jedną z próśb, która zawierzyłam Maryi. W marcu tego roku (2017) poprosiłam Matkę Bożą o rzucenie papierosów. Sama nie wiem jak to się stało tzn. że tak szybko, bo po około 2 tygodniach od zawierzenia fakt stał się faktem. 🙂 Rzuciłam palenie z dnia na dzień, co wydawało […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi „…w wrześniu zawierzyłam Maryi moich bliskich, aż 5 osób wpisanych w akt… brało osobiście udział w zawierzeniu w grudniu 🙂” Kochani w nowym roku 2018 zapraszamy w sobotę 6 stycznia, by zawierzyć swoje sprawy Maryi, przyjdź i powiedz innym o takiej możliwości, rozpoczynamy różańcem wynagradzającym od godz 17:00

Oddanie w Niewolę Miłości Jezusa

Do JEZUSA przez Maryję „Szczęśliwa, po tysiąckroć szczęśliwa jest dusza, której Duch Święty objawia tajemnicę Maryi, by ją poznała; i dla której otwiera ten zamknięty ogród, by weszła; ten zdrój zapieczętowany, aby zanurzyła się w nim i piła wielkimi łykami żywe wody łaski!” św. Ludwik Maria Grignion de Montfort Dnia 8 grudnia w godzinie łaski […]

Podsumowanie mszy swętej z zawierzeniem NSMKKP

Kochani dziękujemy wszystkim którzy przybyli do naszej parafii  św. Jacka i Doroty w ostatnią sobotę, by w ten sposób wyrazić swoją miłość wobec zatroskanej Matki. Każdy z Was z potrzeby serca, przybył do Matki Bożej by w Jej Niepokalanym Sercu złożyć swoje pragnienia i troski. Bo być przy Matce to być przy Jezusie, bo do […]

2 grudnia ZAWIERZENIE NSMKKP

Są miejsca, gdzie każdy może odnaleźć Boga i Jego Miłość…..Maryja Matka Boga nasza Krolowa Polski czeka na każdego, kto z zaufaniem wszystkie swoje troski złoży i zamknie w Jej Niepokalanym Sercu. To dziś jest taki dzień. Kochani zapraszamy na mszę świętą z zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski TOTUS TUUS MARYJO Piotrków Tryb. Parafia św. […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Płakałam na słabą pracę, na szefa, który nie doceniał moich działań… to wszystko oddałam w swoim zawierzeniu Maryi, prosząc Ją o pomoc i wsparcie. Szybka była reakcja i odpowiedz Maryi, bo okazało się ze w mojej firmie zmienił się prezes, mam nowego szefa, który już w pierwszym miesiącu pracy […]

Zapraszamy na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Mam problemy z układem trawiennym, wciąż coś mi szkodziło, bolało… Jestem po 3 operacjach brzucha, wiele lat cierpiałam na bóle i osłabienia… od jakiś 3 miesięcy są stawiani na mojej drodze /niby przypadkiem/ cudowni lekarze… Zdiagnozowano problem, a zmiana leków i diety sprawiła, że czuję się o niebo lepiej. […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

  Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: W styczniu zawierzyłam znajome małżeństwo, które wiele lat oczekiwało na potomstwo. W marcu dowiedziałam się, że koleżanka jest w stanie błogosławionym. Przekonałam się ze Maryja obejmuje również te osoby, które my polecamy na zawierzeniach i to, ze Matka Boża najszybciej odpowiada na prośby o dar potomstwa. Chcesz zawierzyć […]

Stefa świadectw zawierzenia

”Chciałam podzielić się swoim świadectwem z Zawierzeń Niepokalanemu Sercu Maryi. Od kilku miesięcy uczestniczę w tych mszach świętych w Piotrkowie  ale także w Częstochowie na Jasnej Górze. Zawierzyłam Maryi swojego syna i jego życie, które sobie poplątał żyjąc z daleka od Pana Boga. Widziałam jak się z tym męczy jak ma ciagle pod górę, jak […]

Strefa Świadectw Zawierzenia

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Prosiłam Matkę Bożą o dobrą pracę dla syna. W następnym tygodniu po zawierzeniu dowiedziałam się, że syn dostał pracę lepszą od poprzedniej, zarówno jeśli chodzi o zarobki jak i atmosferę w pracy. Było to dla mnie wielkie zaskoczenie. Zwlekałam z przekazaniem tej informacji, bo nie dowierzałam, ze to się […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Mam piękne gęste, kręcone włosy. Niestety jakiś czas temu okazało się, że na czubku głowy pojawiła się kilku centymetrowa „dziura”. Poszłam do kilku lekarzy, ale wszyscy mówili, że prawdopodobnie problem będzie się pogłębiał. Byłam załamana. Kiedy pojechałam na Zawierzenie, poprosiłam Matkę Bożą o wyleczenie z łysienia plackowatego. Moja radość […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: ” Chcielismy podzielić sie z Wami Mocą Zawierzeń Niepokalanemu Sercu Maryi jakich doświadczylismy. Mianowicie w zeszłym roku zimą zawierzylismy Maryi wyjazd do Medjugorje. Mieliśmy ogromne pragnienie w sercu, aby w wakacje tam pojechać z całą rodziną. Niestety w swoich planach nie mieliśmy na to pieniędzy. Postanowiliśmy w jedności małżeńskiej […]

Podsumowanie Zawierzenia z 4 listopada

Kochani dziękujemy wszystkim którzy przybyli do naszej parafii by w ten sposób wyrazić swoją miłość wobec zatroskanej Matki. Każdy z Was z potrzeby serca, przybył do Matki Bożej by w Jej Niepokalanym Sercu złożyć swoje pragnienia i troski. Być przy Matce to być przy Jezusie, bo do Niego Ona nas prowadzi swoje dzieci czasem zagubione, […]

Posłanie Bractwa NSMKKP

Na początku 2017 roku  nasza parafia i przedstawiciele Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo od ówczesnego ordynariusza naszej diecezji Abp. Marka Jędraszewskiego na wszelkie inicjatywy duszpasterskie mające na celu szerzenie kultu Niepokalanego Serca Maryi. Tym błogosławieństwem jest objęty każdy, kto w pierwszą sobotę miesiąca zawierza Maryi  Królowej Polski swoje trudne sprawy. […]

Pierwszy piątek miesiąca – sakrament pokuty

Sakrament pokuty wymaga skupienia i modlitewnej refleksji. Poniżej  przykładowe rachunki sumienia polecane przez Bractwo, które pomogą właściwie przygotować się do pojednania z Panem Bogiem. ZOBACZ polecane przez Bractwo – Rachunki sumienia Dobra spowiedź, to przygotowana spowiedź

Zapraszamy na Zawierzenie NSMKKP sobota 4 listopad

Mama, która wszystko widzi !!! Wyobraź sobie Maryję, która ogarnia swoim płaszczem cały świat. Zobacz jej zatroskany wzrok, który kieruje także na Ciebie. Porozmawiaj z nią w swoim sercu. Oddaj jej wszystko to, co sprawia Ci ból. Powiedz, że jesteś bezradny, ale ufasz głęboko w jej matczyną pomoc. Zawierz się na wzór św. Jana Pawła […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Chciałam podzielić się świadectwem działania łaski jaką została obdarzona moja najbliższa Rodzina i ja sama też po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi. Na Zawierzeniu byłam 2 kwietnia 2017. Jedną z moich intencji wypisanych w Akcie Zawierzenia była prośba o szczęśliwy i lekki poród dla mojej Siostry, która miała wyznaczony termin […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi To działa. Moja modlitwa została wysłuchana Panna Młoda Justyna jeszcze w lutym tego roku tak pisała: „Moja modlitwa o dobrego męża trwała wiele lat. Specjalna do Świętego Józefa o dobrego współmałżonka, dodatkowo przez 20 miesięcy odmawiałam codziennie dziesiątkę różańca w tejże intencji, przez ten czas szukałam swojej drogi i […]

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi:

„Na Zawierzeniu byłam dwa razy. Zawierzenie pozwoliło mi zacząć budować moją relację do Maryi oraz poczuć i zrozumieć, że Ona jest naprawdę naszą Matką i opiekuje się nami jak Dobra Matka swoimi dziećmi. To zaufanie Maryi powoli przekłada się na zaufanie Bogu, bo moim zdaniem jest to podstawowa, ale bardzo trudna sprawa; bo wydaje nam […]

Strefa świadectw zawierzenia

Chciałam podzielić się swoim doświadczeniem modlitwy zawierzenia. W wrześniu zawierzyłam Maryi moją trudną relacje z narzeczonym, od jakiegoś czasu nie mogliśmy znaleźć ze sobą porozumienia, mi się wydawało ze jest to moja wina i nieustannie się obwiniałam, trwając w związku dla świetego spokoju. Nie umiałam i bałam się powiedzieć nie choć czułam ze to nie […]

Zaproszenie na dobre rekolekcje w Bractwie NSMKKP

Przekazujemy  zaproszenie na Rekolekcje Formacyjne w Bractwie NSMKKP w dniach od 24 do 26 listopada 2017 , które będzie prowadził ojciec Melchior Królik OSPPE kustosz Cudownego Obrazu. Temat: „Królowa o Sercu Matki „ Miejsce: Rekolekcje odbędą się w kaplicy Domu Pielgrzyma im. Jana Pawła II przy Jasnej Górze. Jeżeli chcesz odkryć miłość do Matki, przeżyć […]

Matka Boża zaprasza nas dziś bo chce się z nami spotkać

Kochani to wielka radość przypomnieć wszystkim jakie szczególne miejsce przygotował Bóg w swoich zbawczych planach dla Maryi i Jej Niepokalanego Serca. Trwając od maja w naszych spotkaniach na nabożeństwach fatimskich, Maryja przybliżała nam Orędzie Fatimskie byśmy mogli je bardziej poznać i praktykować. A dziś 13 października chcemy dziękować Maryi za wszelkie łaski i prosić o […]

Parafialna pielgrzymka do Kalisza, polskiego Nazaretu

Nasza Parafia 7 grudnia w pierwszy czwartek miesiąca , organizuje pielgrzymkę do Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu, polskiego Nazaretu , serdecznie zapraszamy parafian, sympatyków, osoby samotne a także małżeństwa do uczestnictwa w pielgrzymce by podziękować Świętej Rodzinie i modlić się w sanktuarium Św. Józefa w intencji naszych rodzin, małżeństw, dzieci, narzyczonych,  parafii, Ojczyzny i wspólnot […]

Nasza parafia uczestniczy w dziele Różaniec na granicy

Tylko godziny dzielą nas od wielkiego spotkania modlitwy na granicach Polski i nie tylko – RÓŻANIEC DO GRANIC. Dzieło modlitwy Różańcowej za Polskę i świat, o pokój i wynagrodzenie za grzechy świata przekroczyło granice.  Zapaliło w tysiącach serc pragnienie zjednoczenia w tej duchowej walce. Rodzice z naszego Różańca takze będą obecni na granicy w Turzy Śląskiej. […]

Pierwsza sobota miesiąca z ZAWIERZENIEM NSMKKP

Matka Boża Królowa Polski znana jest z tego, że zawierzając Jej wszystkie nasze troski wysłuchuje nas i zaczyna opiekować nami, jako Jej dziećmi każdego dnia. Masz jakieś troski, sprawy, sytuacje, które chcesz powierzyć Matce Bożej? Zawierz wszystko co nosisz w sercu Maryi na zawierzeniu w najbliższą pierwszą sobotę, tj. 7 października godz 17:15 w parafii św. […]

Odwołany musical KAROL

Szanowni Państwo! Z przykrością informujemy o odwołaniu spektaklu Musicalu KAROL (20 X 2017, Łódź) z uwagi na okoliczności niezależne od Producenta musicalu. Osoby, które zakupiły bilety na spektakl otrzymają zwroty należności za bilety. Prosimy o przesłanie swojego nr konta byśmy mogli dokonać zwrotu płatności zgodnie z otrzymaną wiadomością SMS

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Byłam na Zawierzeniu dwa razy. W kwietniu i sierpniu. Gdybym miała powiedzieć jak działa Zawierzenie: Pakujesz strach ból lęk, trudnych ludzi, trudne relacje, choroby w walizkę, lub plecak i zostawiasz u Matki Bożej. Zostawiasz bo sam jesteś bezsilna, bezsilny. Nie masz już pomysłu co zrobić, jak ruszyć z miejsca, […]

Bractwo NSMKKP zaprasza 7 października

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Ponad rok temu w marcu byłam pierwszy raz na Zawierzeniu i zawierzyłam Maryi relację mojej mamy i mojej cioci, która nienawidziła mojej mamy przez 43 lata, miesiąc po zawierzeniu ciocia stała się wyjątkowo miła dla mamy, mur nienawiści pękł, by mogła zrodzić się nowa, wolna od zatwardziałości relacja mamy […]

Zapraszamy w sobotę 7 października

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Chciałabym podzielić się jedną z próśb, która zawierzyłam Maryi. W marcu tego roku (2017) poprosiłam Matkę Bożą o rzucenie papierosów. Sama nie wiem jak to się stało tzn. że tak szybko, bo po około 2 tygodniach od zawierzenia fakt stał się faktem. Rzuciłam palenie z dnia na dzień, co […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „Byłam na Zawierzeniu dwa razy. W kwietniu i sierpniu. Drugie Zawierzenie było już zupełnie inne. Między pierwszym, a drugim Zawierzeniem doświadczyłam konkretnych działań Matki Bożej, wiedziałam że moja bierność i strach hamuje efekty działań Zawierzenia. No i po drugim Zawierzeniu, podczas którego złożyłam swoje węzły, smutek, nałóg! I relację z przeszłości, […]

Strefa świadectw zawierzenia

Podziel się tym, co Maryja Królowa Polski uczyniła w Twoim życiu, jakiej łaski przez Jej pośrednictwo doznałeś. Strefa świadectw­ to inicjatywa, która ma na celu opowiadanie wielkich dzieł Bożych dokonanych przez wstawiennictwo Niepokalanego Serca Matki Bożej Królowej Korony Polski Kochani zachęcamy byśmy dzielili się swoim doświadczeniem działania Maryi w Swoim życiu! Zapraszamy do otwartości i […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo uzdrowienia z raka piersi Witam wszystkich . Szczęść Boże . W tamtym roku w sierpniu dowiedziałam się , że mam raka , mam dopiero 30 lat i ta wiadomość była dla mnie jak grom z jasnego nieba. Po wizycie u chirurga dowiedziałam się, że ten nowotwór jest dość złośliwy, pamiętam to jak dziś , […]

STREFA SWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi To działa. Moja modlitwa została wysłuchana Panna Młoda Justyna jeszcze w lutym tego roku tak pisała: „Moja modlitwa o dobrego męża trwała wiele lat. Specjalna do Świętego Józefa o dobrego współmałżonka, dodatkowo przez 20 miesięcy odmawiałam codziennie dziesiątkę różańca w tejże intencji, przez ten czas szukałam swojej drogi i […]

Droga Zawierzenia – Przez Maryję zawsze do Jezusa

Pierwsza sobota to dzień, który Matka Boża sobie szczegolnie upodobała. W tym dniu Jej Niepokalale Serce jest otwarte dla każdego, by mogło zatryumfować w naszym życiu. Przychodzimy do  Maryi  w kazdą pierwszą sobotę i dziś 2 września jesteśmy tu obecni by w tym dniu zanurzyć się w  miłosiernej, ufnej przestrzeni Tego Serca. Kochani chciejmy patrząc na […]

Parafialny wyjazd do Turzy Śląskiej 7 października

Nasza Parafia zaprasza wszystkich parafian, sympatyków a także czcicieli Matki Bożej by udali się razem z nami do Turzy Śląskiej 7 października by włączyć się w  „Różaniec Do Granic” , który chce otoczyć całą Polskę  modlitwą różańcową. By tego dokonać  potrzeba dużo uczestników.  Maryja zaprasza nas  w wyjątkowym dniu w święto Matki Bożej Różańcowej oraz […]

Niepokalane Serce Maryi zaprasza 2 września

40 godzinne nabożeństwo, święty czas dla parafii

„Niech nikt nie spożywa tego Ciała, jeśli Go najpierw nie adorował; 
(…) grzeszylibyśmy, gdybyśmy Go nie adorowali”. (św. Augustyn)  W wtorek 15 sierpnia rozpoczęliśmy w naszej parafii z racji przygotowania do odpustu 40 – godzinne nabożeństwo, będzie wystawienie Najświętszego Sakramentu przez trzy dni w wtorek w środę i we czwartek. Dziś 16 sierpnia zapraszamy od godz. […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi Szczęść Boże, w pierwszą sobotę marca br. zawierzyłam Matce Bożej na Mszy Świętej moją całą rodzinę. Tydzień później moja Chrzestna trafiła do szpitala w Łodzi z powodu wysokiego ciśnienia tętniczego, który groził Jej udarem. Wierzę, że dzięki Matce Bożej moja Chrzestna w odpowiednim momencie trafiła do dobrego szpitala (WAM […]

Pamiętajmy o podziękowaniu za otrzymane łaski

Najlepszym sposobem wychwalania Boga jest rozgłaszanie Jego cudów. Podziel się tym, co Maryja Królowa Polski uczyniła w Twoim życiu, jakiej łaski przez Jej pośrednictwo doznałeś. Strefa świadectw­ to inicjatywa, która ma na celu opowiadanie wielkich dzieł Bożych dokonanych przez wstawiennictwo Matki Bożej  Królowej Korony Polski na Mszach Zawierzenia Jej Niepokalanemu Sercu.  Zapraszamy do otwartości i […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi Za przyczyną Matki Bożej otrzymałam wiele łask, razem z mężem jesteśmy bardzo wdzięczni Bogu za cud jakim jest nasz synek. Począł się pomimo, że lekarze proponowali nam tylko in vitro, dla nas był to prawdziwy CUD. Zawierzyliśmy Maryi naszą bezdzietność prosząc by spojrzała na nas i by by weszła […]

Zapisy na spektakl „KAROL” 20 października

Chcemy zorganizować grupowy wyjazd z naszej parafii na rewelacyjny musical pt „KAROL” ( jest to spektakl o życiu św Jana Pawła II ), by zarezerwować bilety chcemy zebrać chętnych na to widowisko w dniu 20 października 2017, piątek godz. 19.00, miejsce Atlas Arena Łódź cena biletu grupowego 73 zł + koszt dojazdu, parkingu i ubezpieczenia […]

Podsumowanie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi

Kochani dziękujemy wszystkim, którzy 5 sierpnia przybyli do naszej parafii by w ten sposób wyrazić swoją miłość wobec zatroskanej Matki. Każdy z Was z potrzeby serca, przybył do Matki Bożej by w Jej Niepokalanym Sercu złożyć swoje pragnienia i troski. Być przy Matce to być przy Jezusie, bo do Niego Ona nas prowadzi swoje dzieci […]

Strefa Świadectw Zawierzenia

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: Będąc na zawierzeniu, wiedziałam, ze będzie utworzone nowe stanowisko w mojej pracy, praca bardziej ambitna zgodna z moimi umiejętnościami i zainteresowaniami. Postanowiłam to zawierzyć, wiedziałam, ze konkurencja będzie bardzo duża. Zgłosiło się bardzo dużo chętnych, w tym osoba, która już wcześniej pracowała w tym dziale i miała dużo większe […]

Pierwsza Sobota Miesiąca u św. Jacka

Pierwsza Sobota miesiąca – 5 sierpnia 2017

Bądź z Maryją w Pierwszą Sobotę, tak jak prosiła w Fatimie, pocieszaj Jej smutne Serce, a potem zawierz Maryi swoje życie, pracę, troski i radości aby mogła Ci pomagać i prowadzić do bliskości z Bogiem.  Jezus w objawieniach w Erd powiedział: Maryja w dzisiejszym świecie jest dla was tym, czym Arka Noego była dla Noego. […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: W styczniu zawierzyłam znajome małżeństwo, które wiele lat oczekiwało na potomstwo. W marcu dowiedziałam się, że koleżanka jest w stanie błogosławionym. Przekonałam się ze Maryja obejmuje również te osoby, które my polecamy na zawierzeniach i to, ze Matka Boża najszybciej odpowiada na prośby o dar potomstwa. Chcesz zawierzyć swoje […]

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: Poprosiłam uzdrowienie mojego taty z choroby alkoholowej. Po trzech tygodniach po zawierzeniu spotkałam się z tatą i okazało się, że przestał pić odkąd zawierzyłam go Maryi. Chcesz zawierzyć swoje sprawy Matce Bożej. Przyjdź w najbliższa sobotę 5 sierpnia godz 17:15

STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA

Świadectwo po Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi: „W styczniu zawierzyłam mojego kolegę, który prosił wtedy Matkę Bożą o pozytywną odpowiedź z firmy, w której był na rozmowie kwalifikacyjnej kilka dni wcześniej. Dziś w tej firmie już pracuje! To cudowne! Poszukiwania nowego zajęcia trwały prawie 8 miesięcy, a zakończyły się prawie natychmiast po oddaniu tej sprawy Matce […]

Dobra książka na wakacje

TOTUS TUUS to droga wskazana przez XVIII-wiecznego bretońskiego mistyka, Ludwika Marię Grignion de Montforta. Według Jego nauki człowiekiem TOTUS TUUS staje się ten, kto w pełni świadomie, z Miłości i bez jakichkolwiek zastrzeżeń odda się Chrystusowi przez Maryję. Taki człowiek otrzymuje największy skarb: Matkę Bożą jako własność. W takim stopniu, w jakim oddajemy się Maryi, […]

>>STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA<<

Zdarzyła się rzecz cudowna, którą chcemy się z Wami podzielić! A dzielimy się, bo dobrą nowiną trzeba się dzielić!  W lutym na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi pojechał Leszek, który zawierzył znalezienie partnerki życiowej. Po niecałym miesiącu poznał Paulinę. Miesiąc później stali się parą. Po kolejnym miesiącu, zaręczyli się. I to gdzie?! Na Jasnej Górze, podczas […]

„STREFA ŚWIADECTW ZAWIERZENIA”

Dostaliśmy kilka świadectw od Was,  którymi chcemy się z radością podzielić. Pragniemy Wam składanymi świadectwami  ukazać, że Maryja jest Królową nas wszystkich!  Dziękujemy za nadsyłane do nas świadectwa waszego doświadczenia działania Maryi w życiu!  Nadal zapraszamy, zachęcamy do otwartości i dzielenia się, jeśli zdecydujesz podzielić się swoim świadectwem otrzymanych łask na Zawierzeniach prześlij go na […]

Przestrzeń Niepokalanego Serca Maryi zaprasza 5 sierpnia na Zawierzenie

Pierwsza sobota miesiąca  to doskonała okazja, by przyjąć Maryję, tak jak Elżbieta, która po latach udręki otrzymała dar nowego życia. Pierwsza sobota miesiąca to czas łaski Bożej dzięki Matce Pana , bo Jej Niepokalane Serce to Dom Jezusa Chrystusa, Księcia Pokoju.  Kochani gdy wydaje się nam , że po ludzku  nasze życie wygląda beznadziejnie i […]

Ruszyły zapisy na weekendowe rekolekcje Maryjne w Bractwie na Jasnej Górze

Rok Jubileuszowy 300-lecia koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej, to okazja do wejścia w osobistą relację zaufania i miłości z Maryją, która jest gotowa nieustannie pomagać tym, którzy zwracają się do Niej w różnych potrzebach. Kochani zapraszamy na Rekolekcje w dniach od  25 do 27 sierpnia 2017  , które poprowadzi ojciec Melchior Królik OSPPE kustosz Cudownego Obrazu. Temat: „Królowa o Sercu Matki „  Miejsce: […]

Selfie dla Maryi Królowej

Selfie dla Maryi – to kolejna inicjatywa w Jubileuszowym Roku 300 rocznicy koronacji Cudownego Obrazu Matki Bożej na Jasnej Górze. Paulini wciąż przypominają, że to wierni są żywymi klejnotami w koronie Maryi i zachęcają do wielkiej mobilizacji duchowej. Pomóc mają w tym różne propozycje, m.in. Wieczory Maryjne, Strefa Świadectw czy darmowa aplikacja „Diament z korony”. Selfie dla Maryi to zachęta, […]

Pierwsza sobota miesiąca zapraszamy na mszę świętą z Zawierzeniem NSMKKP

Najlepsza z mam Maryja Królowa Polski, zaprasza Cię droga siostro, drogi bracie byś Jej powierzył siebie, swoje życie, problemy i radości w najbliższą sobotę 1 lipca na mszy świętej z zawierzeniem w parafii św. Jacka w Piotrkowie Tryb. Koniecznie znajdź drogę i ucieczkę w Niepokalanym Sercu Maryi Matki i pozwól by Cię prowadziła. Powiedz innym […]

28.06 – 7.07.2017 Pielgrzymka do Medjugorje

Z naszej parafii 28 czerwca w środę wyjeżdża pielgrzymka do Medjugorje. Planowany jest wyjazd z parkingu naszej parafii. Autokar będzie podstawiony o godz 15:40, na rozpoczęcie pielgrzymki msza święta o godz 16:00, po mszy wyjazd z Bożym błogosławieństwem w kierunku Chorwacji. Polecajmy wszystkich uczestników Bożej opiece i orędownictwu Maryi. INTENCJA PIELGRZYMKI Błagalna, by czas pielgrzymki […]

Zaproszenie na Mszę Święta z Zawierzeniem NSMKKP 1 lipca

Podsumowanie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski

„Nie trać odwagi. Nigdy cię nie opuszczę, moje Niepokalane Serce będzie twoją ucieczką i drogą, która cię zaprowadzi do Boga”. Te słowa  Maryja kieruje  do Łucji  a także  każdego z nas, jeśli chcemy stać się czcicielami Maryi.  Jesteśmy po czerwcowym Zawierzeniu w naszej Parafii. Wielką  dla nas radością jest obecność wielu osób przybyłych z różnych parafii, […]

Trzeci Parafialny Piknik Rodzinny

Zapraszamy dziś 4 czerwca 2017 przed kościołem parafii na trzeci Parafialny Piknik Rodzinny. Koordynacją pikniku zajmuje się ks. Łukasz Leśniewski, przy życzliwym wsparciu ks. proboszcza Franciszka Habera. Atrakcją pikniku bedą gry i zabawy podwórkowe, grill, piłkarzyki, bilard, przejazdy kucykami, dmuchane zjeżdżalnie, quiz maryjny, rajd rowerowy i wiele innych. Zapowiada się piękna pogoda 🙂 potrzeba tylko waszej obecności. […]

Zapraszamy dziś 3 czerwca godz 17:15 na mszę świętą z ZAWIERZENIEM

„Armia Maryi na czasy ostateczne” – konferencja ks. Piotra Glas

Autentyczna i zdrowa relacja chrześcijanina z Maryją jako Matką,  a zarazem potężną Królową czyni go wielkim wojownikiem w tej wielkiej bitwie, której częścią jesteśmy w obecnych czasach, bitwie w której Ona nas potrzebuje do walki o zbawienie dusz. Ks. Piotr Glas wyjaśnia na podstawie dzieła św Ludwika Marii Grinion de Monfort w jaki sposób Maryja […]

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski

ZNAJDŹ UCIECZKĘ I DROGĘ W SERCU MATKI BOŻEJ I POZWÓL BY CIE PROWADZIŁA. Już 3 czerwca w sobotę zapraszamy na Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Matki do naszej parafii św Jacka i Doroty. Początek godz 17:15. Kochani warto juz dziś zaplanować sobie czas na to spotkanie z Sercem Maryi, ono czeka na nas, na każdego kto chce […]

Maryja pierwszą charyzmatyczką Kościoła – ks. Piotr Glas

Źródłem wszelkich charyzmatów w Kościele jest Duch Święty, a przez ręce Maryi, która jest najukochańszą Oblubienicą Ducha Świętego przechodzą wszystkie charyzmaty. Homilia ks. Piotra Glas wygłoszona dla uczestników Forum Charyzmatycznego w Szczecinie, 19 maja 2017 r.

Dziś w Fatimie Msza Święta w intencji Bractwa NSMKKP

Kochani nasi przedstawiciela Bractwa są od wczoraj w Fatimie by w tym miejscu i w tym jubileuszowym czasie prosić Maryję o szczególne łaski dla całego Bractwa. Spieszymy z wiadomością, że dziś 12 maja o godz. 22:30 czasu Portugalskiego w Fatimie będzie odprawiona msza w intencji wszystkich Członków Bractwa Najświętszej Maryi Królowej Korony Polski, Niespokojnych Nadzieją i zawierzonych Niepokalanemu Sercu Maryi.  Polecać będziemy intencję dziękczynno  […]

Świadectwa z ostatniego zawierzenia NSMKKP

Odkryj Moc Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski – sobota 6 maja 2017

Kochani wszędzie tam, gdzie pojawia się Pełna Łaski pojawia się radość i pokój. Zaprośmy Maryję do naszego życia, zaprośmy Ją do naszych serc i pozwólmy, by przez Nią działał również Jezus! W tych trudnych czasach, chciejmy  zawierzać  Maryi swoje serca i swoje życie. Zawierzmy troski i nadzieje, zawierzmy siebie i naszych najbliższych, naszych małżonków, nasze dzieci i […]

Sobota 6 maj 2017 – ZAPRASZAMY

Zaproszenie na 13 maja 2017 na Wielbienie z Maryją Królową Korony Polski

100 rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie to niepowtarzalna okazja, aby spotkać się u stóp Jasnogórskiej Pani i wraz z Nią uwielbić Boga w Trójcy Jedynego oraz uczcić osobę Maryi – Matkę naszego Pana i Królową naszego narodu. Dlatego zapraszamy wszystkich Czcicieli Matki Bożej 13 maja 2017 roku do Częstochowy na Jasną Górę Nasza Parafia św Jacka i Doroty organizuje  w […]

Pamiętajmy o podziękowaniu za otrzymane łaski z Zawierzeń

Najlepszym sposobem wychwalania Boga jest rozgłaszanie Jego cudów. Podziel się tym, co Maryja Królowa Polski uczyniła w Twoim życiu, jakiej łaski przez Jej pośrednictwo doznałeś. Strefa świadectw­ to inicjatywa, która ma na celu opowiadanie wielkich dzieł Bożych dokonanych przez wstawiennictwo Matki Bożej Częstochowskiej. W Roku Jubileuszu 300-lecia koronacji Jej Cudownego Wizerunku pragniemy składanymi świadectwami (świadectwo […]

Zamieszkanie w Maryi

Nabożeństwo 5 pierwszych sobót miesiąca w parafii św. Jacka i Doroty

Rok rocznicy objawień w Fatimie jeszcze bardziej prowadzi nas do Miłości Boga poprzez Miłość do Maryi – Niepokalanej Matki Jego Syna. W związku z tym w naszej parafii chcemy wprowadzić  nabożeństwa pięciu pierwszych sobót miesiąca. Jest to modlitwa wynagradzająca za grzechy przeciw Niepokalanemu Sercu Maryi. Pierwsze takie nabożeństwo chcemy rozpocząć w miesiącu maryjnym w dniu  […]

Życzenia Świąteczne

Kochani Parafianie rozpoczyna się najszczególniejszy dla nas czas… z tej okazji życzymy sobie i Wam owocnego przeżycia Triduum Paschalnego oraz Bożego błogosławieństwa i pokoju ducha na czas Świat Zmartwychwstania Pańskiego, abyśmy w Wielkanocny poranek mogli obudzić się Nowymi! Niech każdy kolejny wschód słońca zapowiada nam Pana i obyśmy nie przespali naszego poranka! Z Serca życzymy Wam […]

ŚWIĘTE TRIDUUM PASCHALNE

zobacz – Triduum Plan

Błogosławieństwo abp. Marka Jędraszewskiego na dzieło Zawierzeń w naszej parafii

Na początku tego roku  nasza parafia i przedstawiciele Bractwa Najświętszej Maryi Panny Królowej Korony Polski, otrzymaliśmy pasterskie błogosławieństwo od ordynariusza naszej diecezji Abp. Marka Jędraszewskiego na wszelkie inicjatywy duszpasterskie mające na celu szerzenie kultu Niepokalanego Serca Maryi. Tym błogosławieństwem jest objęty każdy, kto w pierwszą sobotę miesiąca zawierza Maryi  Królowej Polski swoje trudne sprawy.   […]

Serce Matki czeka na Twoje serce – rozważania na temat pięciu pierwszych sobót miesiąca

W Wielkim Poście chcemy się uczyć takiej wiary i ufności – dlatego zapraszamy do naszej parafii św. Jacka i Doroty na I sobotę miesiąca 1 kwietnia, aby razem wynagradzać za grzechy, jakich dopuszczają się ludzie, także niewierzący, przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi, a w konsekwencji przeciw Bogu, ale również uczyć się od Maryi miłości i ufności.  […]

Zestaw pytań przygotowujących do modlitwy o uwolnienie!

Poniżej przedstawiamy zestaw pytań przygotowujących do modlitwy o uwolnienie, przydatny do rachunku sumienia, opracowane przez ks.  Przemysława Sawa punkty

Sobota 1 kwietnia , msza święta z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Korony Polski

Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski 1 kwietnia godz 17:15

Maryja pokazuje nam swoje Kochające Serce, które chroni i zbawia. Matka, która Króluje na Jasnej Górze zawsze widzi swoje dzieci cierpiące i cierpi wraz z nimi, także z tymi, którzy Jej nie kochają. Ponieważ chce uratować i zbawić wszystkich i nie zgubić nikogo spośród tych, których Pan Jej powierzył, czyli również Ciebie i nas, nawet […]

Pamiętajmy o podziękowaniu za otrzymane łaski z Zawierzeń !!!

Skala dziękczynienia za łaski otrzymane jest niewielka. W Ewangelii mamy opisanych 10 osób uzdrowionych, ale tylko jedna z nich przyszła do Jezusa aby podziękować za łaskę zdrowia. Obyśmy nie byli, jak te 9 osób, które Jezus uzdrowił, a które zapomniały o podziękowaniu. Kochani Mówiąc innym o otrzymanych łaskach, świadczymy o Jezusie o Jego wszechmocy. Czasem jest tak, że choć to […]

Podsumowanie mszy świętej z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski

Za nami pierwsza sobota miesiąca i spotkanie z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski, poraz kolejny wiele osób odpowiedziało na zaproszenie Matki Bożej, która pragnie  by każdy mógł odnaleźć drogę do Jej Syna.  Zawierzając  Maryi siebie, zaufaliśmy ze Jej wstawiennictwo przyniesie nam oczekiwane pragnienia o ile są one zgodne z wolą Boga. Matka Boża wchodząc […]

nowy plakat_n

Poczujmy jeszcze raz smak SŁOWA BOŻEGO z przeprowadzonych  rekolekcji ZAWIERZENIA w 2015 roku

Pierwszy dzień rekolekcji ZAWIERZENIA 18.09
(Łk 2, 41-52) Rodzice Jezusa chodzili co roku do Jerozolimy na Święto Paschy. Gdy miał lat dwanaście, udali się tam zwyczajem świątecznym. Kiedy wracali po skończonych uroczystościach, został Jezus w Jerozolimie, a tego nie zauważyli Jego Rodzice. Przypuszczając, że jest w towarzystwie pątników, uszli dzień drogi i szukali Go wśród krewnych i znajomych. Gdy Go nie znaleźli, wrócili do Jerozolimy szukając Go. Dopiero po trzech dniach odnaleźli Go w świątyni, gdzie siedział między nauczycielami, przysłuchiwał się im i zadawał pytania. Wszyscy zaś, którzy Go słuchali, byli zdumieni bystrością Jego umysłu i odpowiedziami. Na ten widok zdziwili się bardzo, a Jego Matka rzekła do Niego: Synu, czemuś nam to uczynił? Oto ojciec Twój i ja z bólem serca szukaliśmy Ciebie. Lecz On im odpowiedział: Czemuście Mnie szukali? Czy nie wiedzieliście, że powinienem być w tym, co należy do mego Ojca? Oni jednak nie zrozumieli tego, co im powiedział. Potem poszedł z nimi i wrócił do Nazaretu; i był im poddany. A Matka Jego chowała wiernie wszystkie te wspomnienia w swym sercu. Jezus zaś czynił postępy w mądrości, w latach i w łasce u Boga i u ludzi.
Czy szukasz Jezusa?
Można szukać Jezusa w euforii i można Go szukać z bólem serca. Jednego tylko nie można: przestać Go szukać nawet jeśli już został znaleziony. Jezus tak naprawdę się nie gubi, bo tylko On jest drogą prowadzącą nas do Ojca, to raczej my schodzimy na manowce i nie pilnujemy się drogi. Warto zatem zadać sobie jedno ważne pytanie…
Czy Jezus jest moją drogą?

juyiip

Pamiętajmy o podziękowaniu za otrzymane łaski !!!

Skala dziękczynienia za łaski otrzymane jest niewielka. W Ewangelii mamy opisanych 10 osób uzdrowionych, ale tylko jedna z nich przyszła do Jezusa aby podziękować za łaskę zdrowia. Obyśmy nie byli, jak te 9 osób, które Jezus uzdrowił, a które zapomniały o podziękowaniu. Kochani Mówiąc innym o otrzymanych łaskach, świadczymy o Jezusie o Jego wszechmocy. Czasem jest tak, że choć to my otrzymujemy konkretną łaskę, to nie jest ona dla nas, ale jest dla lekarza, który nie wierzy albo jest dla urzędnika, aby inaczej patrzył na bliźniego. Dzięki naszemu świadectwu czasami inni się nawracają – i to jest najważniejsze, dlatego warto dzielić się tym co otrzymujemy by inni mogli wzrastać i się umacniać w wierze. Zapraszamy do otwartości i dzielenia się, jeśli zdecydujesz podzielić się swoim świadectwem prześlij go na adres naszej parafii: kancelaria@swjd.pl  NAPISZ DO NAS

d255990446

 

„Kochani chcemy Wam polecić najmocniejszą modlitwą na najtrudniejsze przypadki, zranienia i dręczenia – „Nowennę do Matki Bożej rozwiązującej węzły”. Posłuchajcie świadectwa o niezwykłej nowennie, która wielu ludziom przywróciła nadzieję i pomogła wyjść z najtrudniejszych życiowych problemów.

Rejestracja: ks. Sławomir Kostrzewa

 

Kochani polecamy konferencję ks. Piotra Glas dotyczącą „Orędzia Jezusa Chrystusa do swego kapłana”  o. Josepha Schrijversa (1876-1945), belgijskiego redemptorysty.
Orędzie jest wstrząsającym wezwaniem Jezusa Chrystusa do swoich kapłanów, osób duchownych – o świętość życia, o nawrócenie, o zrozumienie, jak wielka walka toczy się o każdą kapłańską duszę z siłami ciemności

Realizacja: ks. Sławomir Kostrzewa

Kochani Czciciele Matki Bożej jeżeli chcecie się podzielić swoim świadectwem, doświadczenia  działania Matki Bożej i Jezusa w Swoim życiu to jest to odpowiednie miejsce. Miejsce, w którym chcielibyśmy się ubogacić, zobaczyć, że Bóg jest większy od naszej słabości i działa niesamowite rzeczy. Zapraszamy do otwartości i dzielenia się, jeśli zdecydujesz podzielić się swoim świadectwem prześlij go na adres naszej parafii: kancelaria@swjd.pl  NAPISZ DO NAS

d255990446

Zobacz

zawpiotrkow-724x1024

wpis Poniedziałek 2 stycznia 2017

image

Kochani miejmy wielką ufność w miłość Maryi do każdego z nas. Polecajmy Jej Niepokalanemu Sercu, wszystkie nasze potrzeby, mówmy Jej o wszystkich naszych trudnościach. Niech Ona będzie naszą doradczynią, naszą podporą i oparciem, naszą obroną i pocieszeniem w każdym utrapieniu. Niech będzie zawsze naszą kochająca Matką i pomocą we wszystkich naszych potrzebach. Niech Ona będzie Tą, która doprowadza nas do Jezusa… i wstawia się u Niego za nami. Już w najbliższą sobotę będzie taka możliwość zawierzenia Jej siebie i swoich spraw na mszy świętej w parafii św. Jacka o godz. 18:00, przed mszą świętą różaniec i wprowadzenie do zawierzenia. Warto skorzystać z tego zaproszenia by oddać Niepokalanemu Sercu, to co  jest dla  nas trudnością, bólem i cierpieniem by Matka mogła w to wejść ze swoja macierzyńska miłością i troską. Mówmy o tym innym by każdy mógł skorzystać z kanału tej łaski.

wpis Niedziela 1 stycznia 2017

Sakrament-pojednania-w-Plocku

Sakrament pokuty wymaga skupienia i modlitewnej refleksji. Poniżej  przykładowe rachunki sumienia polecane przez Bractwo, które pomogą właściwie przygotować się do pojednania z Panem Bogiem.

ZOBACZ polecane przez Bractwo – Rachunki sumienia

Dobra spowiedź, to przygotowana spowiedź

wpis Sobota 17 grudnia 2016

W sobotę 17 grudnia przedstawiciele Bractwa wraz z starszą Bractwa Marią Emanuel Dziemian wzięli udział w spotkaniu opłatkowym z Abp Wacławem Depo i biskupem Antonim Długoszem. Dzięki temu mieliśmy jako Bractwo możliwość  złożenia świątecznych życzeń , oraz podziękowania za troskę w szerzeniu Kultu Niepokalanego Serca Maryi Królowej Polski. Tego dnia  był to także moment, by   Arcybiskup pobłogosławił podjęte dzieło prowadzenia Zawierzeń Niepokalanemu Sercu Maryi w pierwszą sobotę miesiąca w naszej Parafii, członkowie Bractwa poprosili Abp W. Depo  o  opiekę patronalną nad zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi w naszym kościele św. Jacka i Doroty. Kochani zapraszamy do obejrzenia krótkiej fotorelacji   Zobacz – fotorelac

Niedziela 4 grudnia 2016

Kochani dziękujemy wszystkim którzy przybyli do naszej parafii by w ten sposób wyrazić swoją miłość wobec zatroskanej Matki. Każdy z Was z potrzeby serca, przybył do Matki Bożej by w Jej Niepokalanym Sercu złożyć swoje pragnienia i troski. Bo być przy Matce to być przy Jezusie, bo do Niego Ona nas prowadzi swoje dzieci czasem zagubione, czasem rozkapryszone a często grzeszne. Ona zna nasze słabości i nasze upadki i tym bardziej prosi Swego Syna – Synu przemień ich serca, tak jak przemieniłeś wodę w wino, aby pomimo ich słabości potrafili kochać… Maryjo Matko dziękujemy Ci za Twoją miłość i za Twoją matczyną cierpliwość… prowadź nas do Twjego Syna nieustannie.

KOCHANI ZAPRASZAMY JUZ ZA MIESIĄC 7 stycznia

wpis Sobota 3 grudnia 2016

Kochani Parafia św. Jacka wraz z Bractwem NSMKKP juz dziś 3 grudnia zapraszamy wszystkich Czcicieli Niepokalanego Serca Maryi na mszę św z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski godz 18:00 przed mszą św, różaniec i prelekcja maryjna prowadzona przez członków Bractwa. Chciejmy u Maryi szukać ratunku w naszych potrzebach, bo to w Jej Niepokalanym Sercu jest źródło miłości dla nas Jej dzieci . Maryja zawsze wskazuje na Jezusa i do Niego nas prowadzi, bo Jezus jest jedynym celem, ku któremu zmierzamy poprzez Jej Niepokalane Serce. Już dziś w tą sobotę możemy oddac wszystkie nasze sprawy Matce, która czeka na nasze zawierzenie Jej Niepokalanemu Sercu, odpowiedzmy hojnie na Jej zaproszenie i polecajmy innym ten szczególny czas łaski dzieląc sie tą wiadomością

totus-tuus

Kochani Parafia św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. zaprasza na mszę świętą z Zawierzeniem Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski 3 grudnia w sobotę wszystkich, a szczególnie osoby zagubione, cierpiące i te, które straciły nadzieję, aby oddać siebie, bliskich i trudne sprawy w ręce Najlepszej Matki. Podczas Eucharystii będzie można oddać Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski siebie, ale także swoją rodzinę, parafię, instytucje, miejsce pracy, samorząd, różne sprawy i problemy.
Dla kogo jest dedykowane Zawierzenie Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski?

Zawierzenia są dla każdego, kto potrzebuje pomocy i wstawiennictwa Matki Bożej. Skoro Maryja jest najlepszą i najczulszą Matką, toteż jak dzieci do matki w każdym niebezpieczeństwie, ale i w każdej radości, biegniemy do Niej i mówimy Jej o wszystkim. Ona chce nas wysłuchać, pocieszyć i przyjść z pomocą.

Każdy kto przybędzie będzie mógł nabyć pamiątkowy akt zawierzenia, który własnoręcznie podpisujemy po wypisaniu prośb do Matki Bożej, będzie możliwość także zaopatrzenia się w inne materiały, książki związane z oddaniem się Maryi.

Akty zawierzenia będą do nabycia w dniu zawierzenia w kruchcie kościoła od godz. 17:00. Serdecznie zapraszamy i polecamy Was byście całkowicie należeli do Matki Bożej i Jej Niepokalanego Serca. Rozpoczęcie godz 17:15 różańcem, godz. 18:00 msza święta w intencji zawierzenia, przed mszą prelekcja maryjna jako wprowadzenie do zawierzenia prowadzona przez członków Bractwa.

wpis 206-11-28

Kochani Członkowie i Sympatycy Bractwa Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny jest dla nas dniem szczególnym. Jest to czas łaski, w tym dniu jest również GODZINA ŁASKI, tego dnia tworzymy w naszym Bractwie  wyjątkową wspólnotę łączności w Zawierzeniu Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski naszego Bractwa wszystkich członków, opiekunów i podejmowanych przez nas dzieł. W tym dniu staramy się świętować poprzez udział w Eucharystii  odprawianej w naszych intencjach.

Dlatego chcemy się przygotować poprzez nowennę przed tą uroczystością, która rozpocznie się już 29 listopada.
Zachęcamy do skorzystania z opisu nowenny znajdującej się na portalu KATOLIK.PL
Nowenna przed Uroczystością Niepokalanego Poczęcia 

W dniu 8 grudnia w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP polecamy wszystkim udział w Mszy św. w intencji dziękczynnej za wszelkie łaski otrzymane w modlitwie Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi Królowej Polski  w łączności ze wszystkimi członkami modlącymi się w całej Polsce a także świecie !

Kochani zachęcamy każdego kto chciałby się modlić w tej intencji do podjęcia dodatkowo modlitwy dziesiątką  różańca, chętni proszeni sa o wysyłanie swojego uczestnictwa na ADRES BRACTWA

wpis 2016-11-23 

Uroczystość Niepokalanej – przygotujmy się do niej razem!!!

Kochani Członkowie i wierni Sympatycy Bractwa, zbliżamy się do Uroczystości Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Dlatego chcemy zaprosić Was do wspólnego przygotowania się do tej wielkiej Uroczystości. Dołączcie do nas do wspólnej modlitwy nowenną , którą rozpoczniemy 29 listopada  w wtorek. Przeżyjmy owocnie ten czas, który daje nam Bóg!!! Wiejącej informacji już wkrótce.

d793541627

wpis 2016-11-22 

Matka Boża chce byśmy dzielili się Jej orędownictwem w Niepokalanym Sercu

ZOBACZ – świadectwo Agaty

Dodał: Proboszcz   

Wykonanie: Dominik Borkowski DB Komputery | Copyright: Parafia Św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. [2015] www.swjd.pl| Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej LINK