Lis
18
2015

Nasz kościół

853A0B0F-53B9-4CC7-A80A-197E5D6180C1

698 262 808 – dodatkowy numer telefonu kontaktowego (ks. Piotr)

swjd.piotrkow@gmail.com – dodatkowy adres e-mail

Facebook: Parafia św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb.

Youtube: Parafia św. Jacka i św. Doroty w Piotrkowie Trybunalskim

Numer konta bankowego parafii: 72 1440 1257 0000 0000 0192 1107

Kancelaria parafialna czynna codziennie od godz. 16.00-17.00 , z wyjątkiem sobót, niedziel i świąt

SPRAWOZDANIE Z RACJI WIZYTACJI KANONICZNEJ W PARAFII ŚW. JACKA I DOROTY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM PRZEZ BISKUPA RENEUSZA PĘKALSKIEGO. W dniu 15 listopada 2015 r.

1 .Historia powstania [zarys historyczny] Parafii.

Kościół i klasztor w stylu gotyckim pochodzi z XIV wieku. Do XVII wieku w Piotrkowie funkcjonowały dwa kościoły: parafialny Św. Jakuba i dominikański, pierwotnie dedykowany Św. Dorocie.

U schyłku XV wieku nie miał wówczas wymaganej liczby zakonników [12]. W 1605 roku liczył już 24 zakonników. Dość częste pożary, jeden z nich w 1531 roku zniszczył zabudowania klasztorne i częściowo kościół Dominikanów.

Zniszczone obiekty wkrótce zostały odbudowanw między innymi dzięki pomocy królowej Bony. Konsekrowany w 1563 roku przez biskupa Stanisława Fałęckiego, sufragana gnieźnieńskiego. Z początkiem XVII wieku kult sw. Jacka wysuwa się na pierwsze miejsce i świątynia przyjmuje tytuł pod wezwaniem św. Jacaka i Doroty.

W 1612 r. groźny pożar zniszczył doszczętnie świątynię i poważnie uszkodził klasztor. W kościele runęło gotyckie, ostrołukowe sklepienie nawy. Dotychcza kościół mieł jedną nawę. Po tym pożarze gruntownie przebudowano świątynię, obniżahąc ściany o kilka metrów. W 1624 r. wojewoda sieradzki Stanisław Jaxa-Bykowski ufundował przy klasztorze i bogato wyposażył kaplicę Matki Bożej Różańcowej, która nie była połączona z kościołem. Klasztor był miejscem księgo najstarszego ksiegozbioru Piotrkowa, liczył dwa tysiące tomów. Decyzją Sejmu w 1633 r. przeniesiono tu akta Trybunału Koronnego z kościoła farnego. Wszystkie akta spłonęły w Głównym Archiwum Akt Dawnych w Warszawie podczas Powstania Warszawskiego w 1944 r.

W okresie Trybunalskim Piotrków wzbogacił się o nowe zakony. W pierwszej połowie XVII wieku zbudowano klasztor Sióstr Dominikanek, Ojców Franciszkanów, Ojców Bernardynów, później Pijarów i Jezuitów. Był to czas wspaniałego rozkwitu miasta, zakłócony najazdem szwedzkim w 1655 r. W tym okresie pod wpływem różnych klęsk, katastrof, epidemii, rozwija się kult cudownych obrazów, kult Matki Bożej Różańcowej. To wtedy powstaje w kościele Dominikanów Bractwo Różancowe; a ołtarzem św. Jacka w kaplicy Różańcowej czeladź cechu Szewskiego. Po Powstaniu Styczniowym w 1864 r. władze carskie rozwiazują klasztory i wywożą zakonników. Ostatnim zakonnikiem był ks. Henryk Stronczyński, który jako emeryt pozostał w mieście, zamieszkując przy Placu Czrneckiego.

2.XII.1922 r powstaje przy kościele podominikańskim druga Diecezjalna Parafia Piotrkowska pod wezwaniem Św. Jacka i Doroty. Erygował ją Biskup Stanisław Zdzitowiecki, ordynariusz włocławski.

W pamieci historii Parafii najbardziej utrwalili się ks. Jan Krzyszkowski[1932-1968] oraz ks. Aleksander Łęgocki [1968-1975], budowniczy nowego domu parafialnego.

 

PROBOSZCZOWIE PRZY PARAFII ŚW. JACKA I DOROTY W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM W LATACH 1922 – 2015

1 .1922 – 1926, KS. STANISŁAW SZABLEWSKI [3]

2 . XI.1926 – X.1930, KS. PRAŁAT FERDYNAND JACOBI [4]

3 . X.1930 – X. 1632, KS. JÓZEF PEŁCZYŃSKI [2]

4 . X. 1932 – 17.V. 1968, KS. JAN KRZYSZKOWSKI [36]

5 . 1968 – 1975, KS. ALEKSANDER ŁĘGOCKI [7]

6 . 13.X.1975 – 151X. 1978 KS. STANISŁAW ŁYSIAK [3]

7 . 04.XI. 1978 – 03.VI. 1985, KS. PRAŁAT ZBIGNIEW ŻABOKLICKI [7]

8 . VII.1985 – 20.04. 1987, KS. WŁADYSŁAW RUCINSKI [2]

9 . 11.04.1987 – 20.04.1988, KS. MARIAN WIEWIÓROWSKI [1]

10. 20.04. 1988 – 30.11. 1991, KS. WIESŁAW JOŃCZYK [3]

11. 1991 – 07.04. 2013, KS. WŁADYSŁAW KMIECIAK [22]

12. 08.04. 2013 – KS. FRANCISZEK HABER

Dodał: Proboszcz   

Wykonanie: Dominik Borkowski DB Komputery | Copyright: Parafia Św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. [2015] www.swjd.pl| Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej LINK