Lis
17
2019

Pierwszy tydzień przygotowania 17-23 listopada

Uwaga ! Przed przystąpieniem do ofiarowania lektura Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny jest obowiązkowa, aby świadomie i  odpowiedzialnie  oddać się w Niewolę Jezusowi przez Maryję

Całkowite ofiarowanie samego siebie

” 228. W pierwszym tygodniu ofiarują w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i akty pobożności, z prośbą o poznanie samych siebie i o żal za grzechy. W tym celu mogą, jeśli zechcą, rozmyślać nad tym, co powiedziałem wyżej o naszym złym wnętrzu  i przez sześć dni tego tygodnia patrzeć na samych siebie jak na ślimaki, małże, ropuchy, świnie, węże i kozły. Mogą też rozważać następujące trzy myśli św. Bernarda: Rozważaj, czym byłeś – nasieniem zepsutym; czym jesteś – naczyniem pełnym błota; czym będziesz – pastwą robaków. Będą prosili Pana naszego i Jego Ducha Świętego o światło: Panie, spraw, żebym przejrzał . Spraw, abym poznał samego siebie (św. Augustyn). Codziennie będą odmawiać Litanię do Ducha Świętego i będą uciekać się do Najświętszej Dziewicy z prośbą o tę wielką łaskę, będącą podstawą dla wszystkich innych łask. W tej intencji odmawiać będą codziennie hymn Ave Maris Stella – Witaj, Gwiazdo Morza i Litanię do Najświętszej Maryi Panny,, ( Św. Ludwik Grignon de Montfort)

Rozpoczynamy pierwszy tydzień ćwiczeń duchowych (17-23 listopada 2019 r.)  „POZNANIE SAMEGO SIEBIE”   

Modlitwy, które będziemy odmawiać w ciągu tego tygodnia to:
 Litania do Ducha Świętego,
Ave Maris Stella,

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin

Wykonanie: Dominik Borkowski DB Komputery | Copyright: Parafia Św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. [2015] www.swjd.pl| Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej LINK