Lis
27
2019

7 dni aby poznać Maryję. Dzień 4

Z traktatu św. Ludwika de Montfort 

  „198. 3. Wybrani są ulegli i posłuszni Najświętszej Dziewicy, swej ukochanej Matce, na wzór Jezusa Chrystusa, który z trzydziestu trzech lat, przeżytych na ziemi, poświęcił trzydzieści, by przez doskonałe i całkowite posłuszeństwo swej świętej Matce wielbić Boga, swego Ojca. Są Jej posłuszni i postępują dokładnie według Jej wskazówek, jak młody Jakub wobec Rebeki, gdy do niego rzekła: Synu mój, posłuchaj mego polecenia165, lub jak słudzy na godach w Kanie Galilejskiej, do których Najświętsza Dziewica zwróciła się ze słowami: Zróbcie wszystko, cokolwiek wam powie166. Dzięki temu, że był posłuszny Matce, Jakub otrzymał błogosławieństwo w sposób zaiste cudowny, jakkolwiek naturalnym biegiem rzeczy nie powinien był go otrzymać. Podobnie słudzy w Kanie Galilejskiej, co usłuchali Najświętszej Dziewicy, dostąpili zaszczytu ujrzenia pierwszego cudu Jezusa Chrystusa, który na prośbę Matki Najświętszej przemienił wodę w wino. Tak samo wszyscy, którzy do końca czasów otrzymywać będą błogosławieństwo Ojca Niebieskiego i będą godni cudów łask Bożych, otrzymają je wyłącznie dla doskonałego posłuszeństwa wobec Maryi. Przeciwnie naśladowcy Ezawa: utracą oni błogosławieństwo wskutek braku posłuszeństwa wobec Najświętszej Dziewicy.
199. 4. Mają oni wielkie zaufanie do dobroci i potęgi Najświętszej Dziewicy, swej dobrej Matki, i wzywają nieustannie Jej pomocy; wpatrują się w Nią jako w Gwiazdę przewodnią, wskazującą im kierunek i prowadzącą ich szczęśliwie do portu. Szeroko otwartym sercem odsłaniają Jej swe cierpienia i potrzeby. Tulą się do Jej miłosiernych i pełnych słodyczy piersi, by za Jej wstawiennictwem uzyskać przebaczenie grzechów lub zakosztować Jej matczynej słodyczy w trudach i kłopotach. Wręcz rzucają się na Jej pełne miłości i dziewicze łono, ukrywają się tam i w przedziwny sposób zatracają, by znaleźć się w ogniu czystej miłości, oczyścić się z najmniejszej skazy i posiąść w całej pełni Jezusa, który przebywa tam jako na najchwalebniejszym swym tronie. O, jakież to szczęście! Nie sądźcie – mówi opat Guerryk- że więcej szczęścia daje mieszkanie na łonie Abrahama niż na łonie Maryi, skoro Pan umieścił tam swój tron. Inaczej odrzuceni: pokładają całą swą nadzieję w sobie, wraz z synem marnotrawnym spożywają pokarm wieprzów, z ropuchami żywią się tylko ziemią i z ludźmi światowymi kochają jedynie rzeczy widzialne i zewnętrzne; nie kosztują słodyczy z łona i piersi Maryi, nie znajdują pewnej ufności i silnego oparcia w Najświętszej Dziewicy, dobrej Matce. Kochają i zaspokajają marny głód swój, który odczuwają na zewnątrz, jak mówi św. Grzegorz, ponieważ nie chcą kosztować słodyczy, która została przygotowana w ich własnym wnętrzu oraz w Jezusie i Maryi.”

zobacz MODLITWY TYDZIEŃ 2

Zobacz treść Traktat tydzień 2

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin
Lis
24
2019

Drugi tydzień przygotowania 24-30 listopada

Uwaga ! Przed przystąpieniem do ofiarowania lektura Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny jest obowiązkowa, aby świadomie i  odpowiedzialnie  oddać się w Niewolę Jezusowi przez Maryję

Całkowite ofiarowanie samego siebie

W czasie drugiego tygodnia starać się będą we wszystkich swych modlitwach i uczynkach o to, by poznawać Najświętszą Dziewicę. O to poznanie prosić będą Ducha Świętego. Za czytanie i rozmyślanie posłużyć może im to, co w niniejszej książeczce powiedziałem. Podobnie jak w pierwszym tygodniu, będą odmawiać w tej intencji Litanię do Ducha Świętego, hymn Witaj, Gwiazdo Morza i Różaniec lub przynajmniej jedną jego część w tej intencji” ( Św. Ludwik Grignon de Montfort)

Rozpoczynamy drugi tydzień przygotowania duchowego (24 -30 listopada 2019 r.)  „POZNANIE MATKI  BOŻEJ”   

MODLITWY TYDZIEŃ 2

 
Modlitwy, które będziemy odmawiać w ciągu tego tygodnia to:
 Litania do Ducha Świętego,
Ave Maris Stella,

Różaniec świety  do wyboru tajemnica

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin
Lis
22
2019

7 dni aby poznać samego siebie. Dzień 6

„O naśladowaniu Chrystusa” Księga III „O wewnętrznym ukojeniu” Rozdz. 30

O TYM, ŻE TRZEBA WZYWAĆ POMOCY BOGA I UFAĆ JEGO ŁASCE

1. Synu, jam jest Pan, który doda ci siły w godzinie cierpienia. Przyjdź do mnie, gdy jest ci źle. Za późno zwracasz się ku modlitwie i w ten sposób utrudniasz dostęp do siebie Bożemu ukojeniu. Bo zanim poczniesz mnie błagać o pomoc, szukasz jej wszędzie i próbujesz znaleźć pociechę z zewnątrz.
Dlatego wszystko to niewiele ci pomaga, aż wreszcie przypomnisz sobie, że to ja jestem tym, który ocala ufających mi, poza mną nie ma skutecznej pomocy ani zbawiennej rady, ani trwale działającego leku. Lecz chociaż wtedy, gdy już przyjdziesz do siebie, gdy już będzie po burzy, nabieraj sił w blasku mojej miłości, bo jestem tuż, mówi Pan, aby wszystko odbudować i nie tylko oddać ci w całości, ale jeszcze obficiej pomnożyć.

2. Czyż dla mnie istnieje coś trudnego albo czy to podobne do mnie, abym obiecał i nie spełnił obietnicy? Gdzież jest twoja wiara? Trwaj w wierze i wytrwałości. Bądź cierpliwy i dzielny, przyjdzie pociecha w swojej porze. Czekaj na mnie, oczekuj, przyjdę i uleczę cię. To, co cię dręczy, to tylko próba, to, co cię przeraża, to próżna obawa.
Po cóż się trapić tym, co może się zdarzyć w przyszłości, czyż chcesz smutek piętrzyć na smutku? Dość ma dzień swojej troski. Próżne to i daremne martwić się o przyszłość lub cieszyć się z tego, co może nigdy nie nadejdzie.

3. Lecz jest rzeczą ludzką bawić się grą wyobraźni i dać się pociągać podszeptom nieprzyjaciela, znak to słabości duszy. Dla niego to nieważne, czy zdoła cię zwieść i przygnębić prawdą czy łgarstwem, czy pokona cię przywiązaniem do teraźniejszości, czy lękiem przyszłości. Więc niech się nie trwoży twoje serce, niech się nie lęka.
Wierz we mnie i ufaj memu miłosierdziu. Gdy myślisz, że jestem daleko od ciebie, często właśnie wtedy jestem najbliżej. Gdy sądzisz, że wszystko stracone, często wtedy właśnie zbliża się większa nagroda. Nie wszystko stracone, choć wydarza się coś nie po twojej myśli. Nie osądzaj sprawy wedle tego, co czujesz w danej chwili, i nie poddawaj się nieszczęściu, skądkolwiek przychodzi, tak jakby już nie było żadnej nadziei ratunku.

4. Nie myśl, że jesteś opuszczony zupełnie, choćbym czasem zesłał ci cierpienie albo odmówił upragnionej pociechy, bo tak idzie się do Królestwa niebieskiego. I bez wątpienia wyjdzie to na dobre tobie i innym moim sługom, że muszą walczyć z przeszkodami, lepsze to, niżby mieli wszystko, czego dusza zapragnie. Ja znam cele ukryte i wiem, że dla twojego zbawienia trzeba czasami, abyś pozbawiony był słodkości, bo stałe powodzenie mogłoby cię wbić w pychę i zadowolony z siebie zacząłbyś myśleć, że jesteś tym, czym nie jesteś. Dałem, mogę wiec zabrać i oddać znowu, gdy zechcę.

Refleksja
1. Jezus w Komunii przychodzi do mojego serca…..- Ten który mnie
stworzył
2. Odkryj dziś w sobie jakąś cnotę – niech ona będzie także twoją
wskazówką w życiu duchowym

ZOBACZ modlitwy tydzień 1

ZOBACZ treść traktatu Tydzien 1

 

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin
Lis
22
2019

NABOŻEŃSTWO POKUTNE

Krzyż dowód Miłości Boga do nas ️
Zapraszamy Wszystkich  przygotowujących się i odnawiających swoje przygotowanie do oddania w niewolę miłości na  nabożeństwo pokutne dzisiaj o godz. 19:00
Maryja pod Krzyżem chce powiedzieć: „Trwajcie z Jezusem i uczcie się od Niego miłości”. Przy piątku zawsze na sposób szczególny zbliżamy się do cierpiącego Jezusa i adorujemy Jego Bolesną Mękę
Kochani zapraszajmy też innych by mogli razem z Maryją  trwać z Jezusem i w Jezusie, by Duch Święty przenikał nasze serca miłością. Podczas nabożeństwa będzie możliwość skorzystania z sakramentu pojednania

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin
Lis
21
2019

7 dni aby poznać samego siebie. Dzień 5

Kochani dziś święto ofiarowania Najświętszej Maryi Panny, stańmy przed Nią i spójrzmy w Jej oczy – czy może być coś piękniejszego ??
Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny – To znaczy oddać Bogu wszystko, zobaczcie jak pięknie to święto wpisuje się w nasze przygotowanie do oddania się w Niewolę Miłości

Refleksja: Podejmij dziś postanowienie, że w każdej chwili Twojego
życia, w każdej sytuacji życiowej Bóg będzie zajmował pierwsze miejsce.
Postaraj się by wszystko czynić na Jego chwałę i być przy nim blisko
sercem i umysłem.  

ZOBACZ modlitwy tydzień 1

ZOBACZ treść traktatu tydzien 1

IMG_9828

Dodał: Admin
Lis
20
2019

7 dni aby poznać samego siebie. Dzień 4

„O naśladowaniu Chrystusa” Księga II „Zachęty do życia wewnętrznego” Rozdz. 5
O ROZWAŻANIU NAD SOBĄ SAMYM
1. Trudno nam sądzić siebie samych, gdyż często brak nam łaski i rozeznania. Słabe jest to światło w nas, ale nawet takie, jakie jest, tracimy przez niedbalstwo. Często sami nawet nie zdajemy sobie sprawy, jak jesteśmy wewnętrznie ślepi. Bywa, że źle postępujemy, ale jeszcze gorzej się przed sobą usprawiedliwiamy.
Zdarza się, że kieruje nami uczucie, a my uważamy je za gorliwość. Małe błędy wytykamy innym, a nad swoimi o wiele większymi przechodzimy do porządku. Jesteśmy wrażliwi na zło, które przychodzi od innych, ale co inni cierpią przez nas, tego nie zauważamy. Kto dobrze i sprawiedliwie osądza siebie, niemożliwe, aby dla innych był zbyt surowy.
2. Człowiek wewnętrzny zważa przede wszystkim na siebie, bo kto czuwa pilnie nad sobą, milczy raczej o innych. Nigdy nie będziesz wewnętrznie skupiony i pobożny, jeżeli nie nauczysz się milczeć o innych, a pilniej czuwać nad sobą.
Gdy zwrócisz się całkowicie do wnętrza i do Boga, niewiele będzie cię obchodzić to, czego dowiesz się z zewnątrz.
Gdzież jesteś, jeśli nie ma cię w tobie samym? A choć tyle przeszedłeś, dokądże dobrnąłeś zaniedbując siebie? Zadaniem twoim jest osiągnąć pokój i prawdę jedyną, więc trzeba ci wszystko odłożyć, a siebie tylko mieć przed oczyma.
3. Wiele zyskasz, jeżeli uwolnisz się na zawsze od wszelkich trosk życia. Wiele stracisz, jeżeli coś doczesnego zachowasz. Nic wielkiego, nic wzniosłego, nic miłego, nic nie wolno ci zatrzymać, tylko Boga i to, co Boże.
Uważaj za marność pociechę, która pochodzi od ludzi. Dusza miłująca Boga nie ceni tego, co mniejsze od Boga. Tylko Bóg wieczny, wielki, napełniający sobą wszystko może być ukojeniem dla duszy i prawdziwą radością serca.

Refleksja: O czym myślisz, kiedy jesteś rozdrażniony? Na co wskazuje twój stan ducha? Zastanów się nad tym szczerze.

ZOBACZ modlitwy tydzień 1

KOCHANI dziś w środę 20 listopada zapraszamy  wszystkich uczestników przygotowujących się do oddania w Niewolę Miłości i uczestników duchowych na kolejną mszę świętą w intencji o dobre przeżycie i owoce tych rekolekcji o godz 18:00 przed mszą świętą godz 17:30 RÓŻANIEC 

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin
Lis
19
2019

7 dni aby poznać samego siebie. Dzień 3

Pamiętajmy ze lektura traktatu jest obowiązkowa, tam zawarte są wszystkie myśli świętego Ludwika, dla tych którzy pragną być zjednoczeni z Maryją i oddać się w Niewolę Miłości

Refleksja
1. Podejmij decyzję, że pozbędziesz się jakiegoś złego
przyzwyczajenia…
2. Podejmij decyzję, że każdego miesiąca znajdziesz czas na Adorację
Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie

ZOBACZ modlitwy tydzień 1

ZOBACZ Treść traktatu tydzień 1

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin
Lis
18
2019

Tydzień 1 POZNANIE SIEBIE

Kochani trwamy na modlitwie, myśli z traktatu niech Was prowadzą w ciągu tego tygodnia, prośmy Maryję by nam towarzyszyła w naszym przygotowaniu.  Zapraszajmy do naszej modlitwy  Maryję,  Niech Ona modli się wraz z Nami i zanosi nasze modlitwy do Boga. Pamiętajmy ze lektura traktatu jest obowiązkowa, tam zawarte są wszystkie myśli świętego Ludwika, dla tych którzy pragną być zjednoczeni z Maryją

W tym tygodniu warto sobie zadać  pytanie Czy moje grzechy nadal panują nade mną? Jaki grzech powinien zostać usunięty?

ZOBACZ modlitwy tydzień 1

ZOBACZ treść traktatu tydzien 1

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin
Lis
17
2019

Pierwszy tydzień przygotowania 17-23 listopada

Uwaga ! Przed przystąpieniem do ofiarowania lektura Traktatu o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Panny jest obowiązkowa, aby świadomie i  odpowiedzialnie  oddać się w Niewolę Jezusowi przez Maryję

Całkowite ofiarowanie samego siebie

” 228. W pierwszym tygodniu ofiarują w duchu pokory wszystkie swe modlitwy i akty pobożności, z prośbą o poznanie samych siebie i o żal za grzechy. W tym celu mogą, jeśli zechcą, rozmyślać nad tym, co powiedziałem wyżej o naszym złym wnętrzu  i przez sześć dni tego tygodnia patrzeć na samych siebie jak na ślimaki, małże, ropuchy, świnie, węże i kozły. Mogą też rozważać następujące trzy myśli św. Bernarda: Rozważaj, czym byłeś – nasieniem zepsutym; czym jesteś – naczyniem pełnym błota; czym będziesz – pastwą robaków. Będą prosili Pana naszego i Jego Ducha Świętego o światło: Panie, spraw, żebym przejrzał . Spraw, abym poznał samego siebie (św. Augustyn). Codziennie będą odmawiać Litanię do Ducha Świętego i będą uciekać się do Najświętszej Dziewicy z prośbą o tę wielką łaskę, będącą podstawą dla wszystkich innych łask. W tej intencji odmawiać będą codziennie hymn Ave Maris Stella – Witaj, Gwiazdo Morza i Litanię do Najświętszej Maryi Panny,, ( Św. Ludwik Grignon de Montfort)

Rozpoczynamy pierwszy tydzień ćwiczeń duchowych (17-23 listopada 2019 r.)  „POZNANIE SAMEGO SIEBIE”   

Modlitwy, które będziemy odmawiać w ciągu tego tygodnia to:
 Litania do Ducha Świętego,
Ave Maris Stella,

Litania Loretańska do Najświętszej Maryi Panny.

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin
Lis
16
2019

Dzień 12

Dzień 12 przygotowania  💙
Z traktatu św. Ludwika de Montfort 

„Powiedzmy więc śmiało za św. Bernardem, iż u samego Pośrednika potrzebujemy pośrednika i że jedynie Najświętsza Panna może spełnić to miłościwe posłannictwo. Przez Maryję Chrystus przyszedł do nas, my też mamy pójść do Niego przez Maryję101. Jeśli lękamy się iść wprost do Jezusa Chrystusa, ze względu na Jego nieskończoną wielkość lub z powodu naszej nikczemności czy grzechów, śmiało błagajmy Maryję, Matkę naszą, o pomoc i orędownictwo. Ona jest dobra i czuła. Nie ma w Niej nic surowego ani nic odstraszającego, nic zbyt wzniosłego lub błyskotliwego. Patrząc na Nią widzimy jedynie istotę o naturze takiej, jak nasza. Maryja nie jest słońcem, które by blaskiem swych promieni mogło nas słabych oślepić, lecz raczej jest piękna i łagodna jak księżyc102, który swe światło otrzymuje od słońca i je łagodzi, by je przystosować do naszych ograniczonych możliwości. Maryja jest tak miłosierna, że nigdy nie odrzuca tego, kto Ją o pośrednictwo prosi, choćby był największym grzesznikiem. Jak to mówią święci, nie słyszano nigdy, jak świat światem, by ktokolwiek, kto się do Najświętszej Dziewicy z ufnością i wytrwałością uciekał, został przez Nią odrzucony. Maryja jest tak potężna, że nigdy jeszcze żadna Jej prośba nie została odrzucona. Wystarczy, iż stanie przed swym Synem, aby Go prosić, a On natychmiast udziela, natychmiast przyjmuje; zawsze zostaje miłosiernie pokonany przez piersi i łono, i modlitwy swej najdroższej Matki.”

ZOBACZ rozważanie Dzień 12

Processed with Rookie Cam

Dodał: Admin

Wykonanie: Dominik Borkowski DB Komputery | Copyright: Parafia Św. Jacka i Doroty w Piotrkowie Tryb. [2015] www.swjd.pl| Strona wykorzystuje pliki cookies. Dowiedz się więcej LINK